Beschermd monument

Ruïne Sint-Leonarduskerk

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 11374   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11374

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De romaanse westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk te Dudzele, is beschermd als monument.Waarden

De puinen der oude kerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof en westbouwruïne Sint-Leonarduskerk

Sint-Lenardsstraat zonder nummer (Brugge)
Sint-Pietersbandenkerk met bijhorend kerkhof en romaanse westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen.