Ruïne Sint-Leonarduskerk

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Dudzele
Straat Sint-Lenardsstraat
Locatie Sint-Lenardsstraat zonder nummer (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/1591.1
  • 4.01/31005/414.1
  • OW000147

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof en westbouwruïne Sint-Leonarduskerk

Sint-Lenardsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Sint-Lenardsstraat nr. 47. Z.g. Sint-Pietersbandenkerk met bijhorend kerkhof en *romaanse westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk beschermd als monument bij K.B. van 20/02/1939. Opgenomen in het dorpsgezicht (K.B. van 21/08/1979) samen met de oude pastorie, de romaanse torenruïne en het huis van de smidse.Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen: <bold>1109</bold>: het B

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De romaanse westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk te Dudzele, is beschermd als monument.

Waarden

De puinen der oude kerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.