Beschermd monument

Kasteeldomein Leysselbeek: landhuis

Beschermd monument van 10-11-1982 tot heden
ID: 11377   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11377

Besluiten

Kasteel van de Witte Zusters van Afrika met park
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1982  ID: 1856

Beschrijving

Het kasteel Leysselbeek, ook gekend als het kasteel van de Witte Zusters van Afrika, te Sint-Michiels is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd het kasteel met omliggend park beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en artistieke waarde van het kasteel als volgt werd gemotiveerd: als representatief voorbeeld van vroeg 19de-eeuws buitenhuis in neoclassicistische stijl met waarneembare invloed van Ledoux en Boulée en naar de geest van Palladio.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000436, Kasteel van de Witte Zusters van Afrika met aanpalend park, advies KCML (1982).


Waarden

Het kasteel van de Witte Zusters van Afrika is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Leysselbeek

Heidelbergstraat 78, 80 (Brugge)
Het neoclassicistisch kasteel Leysselbeek werd in 1803 gebouwd door de Bruggeling Charles Donny. In 1936 kochten de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika het kasteel aan en richten het in als rust- en herstellingsoord naar ontwerp van architect Firmin Koentges. Het omliggend 19de-eeuws park met vijver en eeuwenoude bomen biedt afwisselend zichten en perspectieven op open grasvelden, waterpartijen en bosquets.