Beschermd monument

Hof ter Loo: watermolen

Beschermd monument van 21-04-1993 tot heden

ID
11378
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11378

Besluiten

Watermolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2498

Beschrijving

De watermolen is beschermd als monument. De bescherming omvat de watermolen inclusief de gebouwen, het waterrad met steunmuren, het sluiswerk, alle roerend werk met inbegrip van twee koppels maalstenen, luiwerk, jakobsladder, haverpletter, cilindermolen, graankuiser, mengvat en alle toebehoren.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische en architectuurhistorische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: “als korenwatermolen uit 1616 met 19de-eeuws raderwerk en 20ste-eeuwse hulpwerktuigen.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000840, Watermolen met omgeving, advies KCML (1993).


Waarden

De watermolen, inclusief de gebouwen, het waterrad met steunmuren, het sluiswerk, alle roerend werk met inbegrip van twee koppels maalstenen, luiwerk, jakobsladder, haverpletter, cilindermolen, graankuiser, mengvat en alle toebehoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hof ter Loo met watermolen

Kloosterstraat 42 (Oosterzele)
Hoeve van het semigesloten type met maalderijgebouw aan de Molenbeek. Landelijk ensemble, gedeeltelijk omringd door populieren. Gekasseide binnenkoer met mesthoop. Voormalig boeren- en molenaarshuis met voorgevel palend aan de Watermolenstraat; één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak. Rechts naast de woning aansluitend maalderijgebouw van de watermolen, gedateerd 1616 met drie traveeën brede straatgevel.