Hof ter Loo: watermolen

Beschermd monument van 21-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oosterzele
Deelgemeente Moortsele
Straat Kloosterstraat
Locatie Kloosterstraat 42 (Oosterzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44052/112.1
  • OO002040

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hof ter Loo met watermolen

Kloosterstraat 42, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

Hoeve van het semi-gesloten type met maalderijgebouw aan de Molenbeek. Pittoresk landelijk ensemble, gedeeltelijk omringd door populieren. Twee populieren markeren de toegangsweg vanuit de Kloosterstraat naar de noordoosthoek van de gekasseide binnenkoer. Mesthoop ten noorden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De watermolen is beschermd als monument. De bescherming omvat de watermolen inclusief de gebouwen, het waterrad met steunmuren, het sluiswerk, alle roerend werk met inbegrip van twee koppels maalstenen, luiwerk, jakobsladder, haverpletter, cilindermolen, graankuiser, mengvat en alle toebehoren.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische en architectuurhistorische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: “als korenwatermolen uit 1616 met 19de-eeuws raderwerk en 20ste-eeuwse hulpwerktuigen.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000840, Watermolen met omgeving, advies KCML (1993).

Waarden

De watermolen, inclusief de gebouwen, het waterrad met steunmuren, het sluiswerk, alle roerend werk met inbegrip van twee koppels maalstenen, luiwerk, jakobsladder, haverpletter, cilindermolen, graankuiser, mengvat en alle toebehoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

historische waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.