Hof ter Loo met watermolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oosterzele
Deelgemeente Moortsele
Straat Kloosterstraat, Watermolenstraat
Locatie Kloosterstraat 42, Watermolenstraat 3 (Oosterzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44052/103.1
  • DO000840
  • OO002041

Is de omvattende bescherming van

Boerenarbeiderswoning

Watermolenstraat 3-5, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

Boerenarbeidershuis van één bouwlaag en drie of vier traveeën, onder zadeldak (rode Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), van circa 1800.

Hof ter Loo met watermolen

Kloosterstraat 42, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

Hoeve van het semi-gesloten type met maalderijgebouw aan de Molenbeek. Pittoresk landelijk ensemble, gedeeltelijk omringd door populieren. Twee populieren markeren de toegangsweg vanuit de Kloosterstraat naar de noordoosthoek van de gekasseide binnenkoer. Mesthoop ten noorden.

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde watermolen van het Hof ter Loo met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van een boerenarbeiderswoning.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische en historische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: “Als site van een oude en nog functionerende watermolen met landelijke kenmerken.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000840, Watermolen met omgeving, advies KCML (1993).

Waarden

De onmiddellijke omgeving van de watermolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

historische waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.