Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hof ter Loo met watermolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1993 tot heden
ID: 11381   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11381

Besluiten

Watermolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2498

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde watermolen van het Hof ter Loo met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van een boerenarbeiderswoning.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische en historische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: “Als site van een oude en nog functionerende watermolen met landelijke kenmerken.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000840, Watermolen met omgeving, advies KCML (1993).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de watermolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Boerenarbeiderswoning

Watermolenstraat 3-5 (Oosterzele)
Boerenarbeidershuis van één bouwlaag en drie of vier traveeën, onder zadeldak (rode Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), van circa 1800.


Hof ter Loo met watermolen

Kloosterstraat 42 (Oosterzele)
Hoeve van het semi-gesloten type met maalderijgebouw aan de Molenbeek. Pittoresk landelijk ensemble, gedeeltelijk omringd door populieren. Twee populieren markeren de toegangsweg vanuit de Kloosterstraat naar de noordoosthoek van de gekasseide binnenkoer. Mesthoop ten noorden.