Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hof ter Loo met watermolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1993 tot heden

ID
11381
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11381

Besluiten

Watermolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2498

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde watermolen van het Hof ter Loo met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van een boerenarbeiderswoning.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische en historische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: “Als site van een oude en nog functionerende watermolen met landelijke kenmerken.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000840, Watermolen met omgeving, advies KCML (1993).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de watermolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Boerenarbeiderswoning

Watermolenstraat 3-5 (Oosterzele)
Boerenarbeidershuis van één bouwlaag en drie of vier traveeën, onder zadeldak, van circa 1800.


Hof ter Loo met watermolen

Kloosterstraat 42 (Oosterzele)
Hoeve van het semigesloten type met maalderijgebouw aan de Molenbeek. Landelijk ensemble, gedeeltelijk omringd door populieren. Gekasseide binnenkoer met mesthoop. Voormalig boeren- en molenaarshuis met voorgevel palend aan de Watermolenstraat; één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak. Rechts naast de woning aansluitend maalderijgebouw van de watermolen, gedateerd 1616 met drie traveeën brede straatgevel.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Betsbergebos, Gootbos en Ter Hulst

Landskouter, Moortsele, Oosterzele, Scheldewindeke (Oosterzele)
Het gebied wordt gekenmerkt door een golvend reliëf met zandige ruggen en meestal gesloten depressies met omhaagde weiden en talrijke percelen nat bos waaronder enkele bronbosjes. De landelijke bewoning is geconcentreerd in kleine gehuchten rondom het open kouterlandschap. De Betsberg is een tertiaire opduiking met een hoogte van 63 m en een ontginningssite van Balegemse steen. In het gebied komen enkele interessante gebouwen voor zoals het omwalde Hof ter Hulst, de korenwatermolen van Moortsele, de 18de-eeuwse jeneverstokerij Van de Velde en de kerken van Landskouter en Moortsele uit de 12de eeuw.