Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11388
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11388

Besluiten

Kasteel met omgeving, kerkhofmuur en dorpskom van Roborst
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3121

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De dorpskom van Roborst met kasteeldomein is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de dorpskom die wordt doorsneden door de kasseiweg Borstekouterstraat, met parochiekerk, dorpswoningen en verspreide hoeven en het kasteeldomein met ommuring en aanhorigheden. De gevels op de grens van de afbakening (Borstekouterstraat 44-52) maken deel uit van de bescherming.Waarden

Het kasteeldomein van Roborst, met ommuring en aanhorigheden, en de dorpskom van Roborst zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

kasteeldomein: als laat voorbeeld (einde 19de- begin 20ste eeuw) van landschappelijke parkaanleg met ommuring, bijgebouwen, vijverpartij en gietijzeren brugje.

dorpskom: als homogeen dorpsbeeld met typische kleinschalige 19de-eeuwse dorpsbebouwing naast in kern 18de-eeuwse dienstgebouwen van het kasteel, omheinde 19de-eeuwse herenhuizen van het stedelijk type en enkele aan de rand van de dorpskern gelegen hoeven, elementen die binnen het dorpsgezicht een intrinsieke waarde vertegenwoordigen die bestanddelen omvat die kunnen bijdragen tot het vormen van een totaalbeeld van het optisch leefmilieu en die niet afzonderlijk mogen veranderd worden indien het geheel zijn typisch karakter wil bewaren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Borstekouterstraat, Fonteinstraat, Huttegemstraat, Machelgemstraat (Zwalm)
Het dorpsgezicht omvat de dorpskom die wordt doorsneden door de kasseiweg Borstekouterstraat, met parochiekerk, dorpswoningen en verspreide hoeven en het kasteeldomein met ommuring en aanhorigheden.

Is de omvattende bescherming van

Boerentopiary van twee geschoren buxussen

Machelgemstraat 1 (Zwalm)
Het boerentuintje ten noordwesten van de woning is op klassieke wijze ingedeeld met een gaanpad dat begint aan de deur en met een siergedeelte aansluitend aan de woning en verder verwijderd het nutsgedeelte dat werd gebruikt als moestuin. In het siergedeelte werden snijbloemen gekweekt en werden wintergroene struiken zoals buxus in kunstmatige vormen gesnoeid. Door het snoeien en scheren van de struiken bekwam men soms zéér complexe vormen. Hier bestaat de topiary uit een cilindervormige basis met erboven één of twee cilindervormige etages met in de top een diervormig figuur. De vormen zijn door de jaren heen vervaagd, maar met een beetje verbeelding zie je meestal zoiets als een kleinvee-achtig dier, zoals een kip of een haan.


Café In de lantaarn

Borstekouterstraat 66 (Zwalm)
Dorpswoning van anderhalve bouwlaag onder zadeldak met deur in de rechter afgeschuinde hoektravee, uit begin 20ste eeuw.


Dienstgebouw Kasteel van Roborst

Borstekouterstraat 56 (Zwalm)
Oorspronkelijk éénlaags huis, vervangen door huidig gebouw circa 1907, later beraapt en voorzien van huidige gevelordonnantie, bewaarde 18de-eeuwse kern.


Dienstgebouw Kasteel van Roborst

Borstekouterstraat 60 (Zwalm)
Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw met 18de-eeuwse kern, links geflankeerd door het koetshuis van het kasteel.


Gesloten hoeve

Borstekouterstraat 57 (Zwalm)
Hoeve met woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1884, stallen en houten schuur onder afgewolfd dak uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Goed Ten Daele

Machelgemstraat 1 (Zwalm)
Semi-gesloten hoeve, in kern uit de 16de eeuw doch grotendeels uit eind 18de eeuw, boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak met klokkenstoel, gedateerd 1793, stallen en dwarsschuur gegroepeerd rondom binnenplaats.


Herenhuis

Machelgemstraat 6 (Zwalm)
Herenhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, aangebouwde veranda tegen zijgevel en vrijstaande ronde toren onder kegeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Hoeve

Borstekouterstraat 53 (Zwalm)
Hoeve met boerenwoning van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw, dienstgebouwen in L-vormige opstelling aansluitend bij het woonhuis.


Hoeve

Borstekouterstraat 54, Machelgemstraat 2/2 (Zwalm)
Hoeve waarvan woonhuis met oude kern, na brand heropgebouwd in het tweede kwart van de 20ste eeuw, aansluitende bedrijfsgebouwen aangepast naar woonfunctie.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Salette

Borstekouterstraat (Zwalm)
Oude kapel van 1866 gesloopt en in 1952 vervangen door een nieuwe bakstenen kapel onder zadeldak.


Kasseiweg Borstekouterstraat

Borstekouterstraat (Zwalm)
Het gekasseide deel van de Borstekouterstraat is gelegen in het centrum van de dorpskom van Roborst.


Kasteeldomein van Roborst

Borstekouterstraat 56-60 (Zwalm)
Op een lichte verhevenheid ingeplant kasteel gelegen in een park met vijvers, torenruïne, koetshuis en dienstwoning, toegankelijk via een imponerende ingang. Ten zuidoosten een restant van een omwalde castrale motte uit de Middeleeuwen.


Lindeprieel

Machelgemstraat 1 (Zwalm)
In de tuin ten noordwesten van de woning staat op het erf een lindeprieel. De tuin is op klassieke wijze opgedeeld met een centraal gaanpad dat begint bij de deur en loopt onder het prieel door. Door de bewoners wordt dit prieel het zomerhuis genoemd, de plaats waar men in de zomer onder het loof van de lindes lommerrijk kon verpozen.


Parochiekerk Sint-Denijs

Borstekouterstraat 59 (Zwalm)
Georiënteerde kerk opgetrokken uit bak- en zandsteen, westelijke toren met vierkante onderbouw uit de 16de eeuw op basis uit de 13de eeuw en achtkantige bovenbouw met klokvormige bekroning van 1648, omgeven door ovaal kerkhof met bakstenen muur.


Pastorie van de Sint-Denijsparochie met tuin

Machelgemstraat 4 (Zwalm)
Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1822 met toevoeging van bovenverdieping en aanpassing interieur in 1903, gelegen in ommuurde tuin.


Roborsthoeve

Borstekouterstraat 43, 43/1 (Zwalm)
Hoeve van het semi-gesloten type met U-vormige opstelling, woonhuis gedateerd 1713, grotendeels aangepaste dienstgebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Semi-gesloten hoeve

Borstekouterstraat 55 (Zwalm)
Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een verharde en gekasseide binnenplaats met nu beplante vroegere mestvaalt.


Smidse en herberg In Sint-Elooi

Borstekouterstraat 80 (Zwalm)
Dorpswoning van twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, smidse gesloopt.


Vier opgaande linden op het kerkplein

Borstekouterstraat 59 (Zwalm)
Het pittoreske kasteeldorpje bezat nog tot in juli 2007 zijn imposante dorpslindes. Eén boom is toen bij een storm afgebroken en kwam op de kerkhofmuur terecht. De bomen werden gevaarlijk en zijn vervangen. Het aftakelen van de bomen is begonnen nadat het pleintje werd verhard met straatklinkers en de boomwortels hierdoor ernstig werden beschadigd en in een boomonvriendelijk milieu terecht kwamen. Nieuwe lindebomen zijn in dezelfde plantvakken van twee bij twee meter geplant. Twee zoals voorheen als wachters of welkomstbomen bij de inkom van het kerkhof en twee meer in het midden van het plein.


Woning Beekveld

Borstekouterstraat 73 (Zwalm)
Ruime woning met centrale travee van twee bouwlagen met driehoekig fronton onder zadeldak met oculus, kern uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.