Beschermd monument

Kasteeldomein Tudor: landhuis

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden
ID: 11395   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11395

Besluiten

Geografisch pakket Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2420

Beschrijving

Het kasteel Tudor, gelegen langs de Zeeweg te Sint-Andries, is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd het park beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de architectuurhistorische waarde van het kasteel Tudor als volgt werd gemotiveerd: als zijnde een unieke en vrij zuivere 20ste-eeuwse interpretatie van de Tudor-architectuur.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000551, Kasteel Tudor met park, advies KCML (1991).


Waarden

Het kasteel Tudor is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Tudor

Zeeweg 147, 147A, 147B, 147C (Brugge)
* Zeeweg nr. 147. Kasteel Tudor beschermd als monument bij MB van 3/07/1985. Kasteel gebouwd in 1904 in "Tudorstijl", gelegen midden een aangelegd park, bestaande uit lusttuin kruidentuin en bos. Kasteel op onregelmatige plattegrond. Vier trapsgewijs, achteruitspringende delen. Linkerdeel: bakstenen hoektoren op vierkante plattegrond afgewerkt met kantelen, drie bouwlagen. Aan de voorzij