Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Tudor: park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-12-1991 tot heden

ID: 11396   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11396

Besluiten

Geografisch pakket Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2420

Beschrijving

Het park bij het kasteel Tudor, gelegen langs de Zeeweg te Sint-Andries, is beschermd als dorpsgezicht. In hetzelfde besluit werd het kasteel beschermd als monument. Het kasteel maakt geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de waarde van het park bij het kasteel Tudor als volgt werd gemotiveerd: als zijnde een onmisbaar onderdeel van het kasteeldomein en omwille van zijn intrinsieke waarde als kasteelpark.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000551, Kasteel Tudor met park, advies KCML (1991).


Waarden

Het park van het kasteel Tudor is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Tudor

Zeeweg 147, 147A-C (Brugge)
* Zeeweg nr. 147. Kasteel Tudor beschermd als monument bij MB van 3/07/1985. Kasteel gebouwd in 1904 in "Tudorstijl", gelegen midden een aangelegd park, bestaande uit lusttuin kruidentuin en bos. Kasteel op onregelmatige plattegrond. Vier trapsgewijs, achteruitspringende delen. Linkerdeel: bakstenen hoektoren op vierkante plattegrond afgewerkt met kantelen, drie bouwlagen. Aan de voorzij


Kasteeldomeinen Beisbroek, Tudor, Tillegem en Abdij van Zevenkerken

Sint-Andries, Sint-Michiels (Brugge), Snellegem (Jabbeke), Loppem, Zedelgem (Zedelgem)
Deze ankerplaats is gelegen in de zuidwestelijke bosrijke rand rond Brugge. Tijdens de middeleeuwen en later (tot 18de eeuw) vormden de arme en droge landbouwgronden een uitgestrekt gemeenschappelijk veldgebied met struiken, heide, en her en der enkele ontgonnen percelen. Na de 18de eeuw kwamen grote delen van dit gebied in handen van de adel die deze gronden ontgonnen als landbouwland of als bos. Ze gingen systematisch te werk volgens een geometrisch patroon van dreven. Veelal lieten ze op de slechtste gronden een kasteel bouwen met bijhorend park: kasteel Tudor, kasteel van Tillegem, kasteel Forreist en Kasteel ter Heide. Verder liggen in het gebied ook nog de omgrachte hoeve Sint-Anna-ter-Woestijne, de Hoeve Godts en de Abdij van Zevenkerken. In het zuidwesten van de ankerplaats bevindt zich een zeer natte depressie ’t Duivelsnest genaamd.