Beschermd monument

Villa Ravensteen

Beschermd monument van 12-06-2001 tot heden

ID
11399
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11399

Besluiten

Duinwoningen en vissershuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-2001  ID: 3728

Beschrijving

Het duinhuis Villa Ravensteen is beschermd als monument. De bescherming omvat de villa met haar interieur en het hele perceel waarop het gebouw is gelegen, met inbegrip van de duinbeplanting, de garage, bakstenen toegangstrap en omlopende bakstenen muur.Waarden

Ravensteen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als "document" uit de elitaire vroeg-toeristische periode van de Westkust. Dit type van "vrijetijdsarchitectuur" weerspiegelt de toenmalige sfeer en woonwensen van de zomerse vakantieganger. Dit duinhuis vormt tevens een schakel in het verhaal van de kust waar het bouwen en verbouwen in een stroomversnelling is geraakt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de vakantiewoningen, in casu cottage-achtige duinhuizen, uit de vroeg-toeristische periode van de Westkust, id est de periode van kort voor de eeuwwisseling tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Dit type van "vrijetijdsarchitectuur" introduceerde in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. "Ravensteen" is een duinhuis opgetrokken in 1914 voor een Antwerpse bouwheer, het werd in 1937 uitgebreid in aansluitende bouwtrant. Het bewaart zijn typische indeling, opstand, plattegrond en architecturale uitwerking. Dit duinhuis wordt voornamelijk gekarakteriseerd door het gebruik van houtwerk voor het art-nouveaugetinte deurportaal, muuropeningen (kleine roeden, luiken), dakrand (beplanking en consoles), en pseudo-vakwerk, het wisselend dakenspel met dakkapellen, in- en uitspringende muurpartijen onder meer ten gevolge van erker. Hierbij is het geheel geconcipieerd in een eigen "Vlaamse stijl": witbeschilderde baksteenbouw, gepikte plint, rode pannen bedaking met makelaars. Anderzijds verwijst het pseudo-vakwerk dan weer naar de Engelse en Normandische bouwtrant.
Van het bewaarde interieur - opgebouwd rondom een traphal - is in de eerste plaats de fraaie, houten bordestrap het vermelden waard.
Het duin bewaart zijn reliëf en is met gras begroeid. De bakstenen toegangstrap - een typisch element voor duinhuizen gelegen op een duintop - blijft hier behouden. De duinvoet is versterkt met een omlopende bakstenen muur. De later in het interbellum ingebrachte garage dateert van 1935.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Ravensteen

Generaal Hély D'Oisselstraat 7 (Koksijde)
Vakantiewoning van 1914 mogelijk naar ontwerp van architect G. Lejeune. In 1937 ten zuidoosten uitgebreid met twee kamers door de toenmalige eigenaar.