Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Ensemble van eclectische villa's

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-05-2013 tot heden

ID: 114   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/114

Besluiten

Ensemble van landhuizen en villa's
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-2013  ID: 5160

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft een ensemble van eclectische villa's en hun tuinen langs de Engerstraat.Waarden

Het ensemble van villa's langs de Engerstraat is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zeldzaam en markant geheel van dertien eclectische villa’s en één dorpswoning gelegen aan de historische Engerstraat, in hoofdzaak omgevormd tot, of opgetrokken als, residentiële tweede verblijfplaats door adel, burgerij en dorpsnotabelen in de periode circa 1875-1925 waarbij de oorspronkelijke tuinomkadering met inbegrip van de voornamelijk laat-landschappelijke tuinaanleg, tuinelementen en straatafsluitingen zoals de fraaie smeedijzeren hekkens, tuinmuren en hagen, alsook de aan de belle époque inherente dienstwoningen, remises en stallen grotendeels bewaard bleven, waardoor het geheel een hoge authenticiteitswaarde en ensemblewaarde bezit en een bijzonder representatief voorbeeld vormt van de toenmalige rijke wooncultuur van adel en gegoede burgerij.
Het licht kronkelend tracé van de historische Engerstraat met zijn verschillende halfafgesloten straatperspectieven speelt een cruciale rol in de perceptie van de waardevolle straatwanden waarbij het opgaande groen in al zijn variëteiten en kleurschakeringen niet enkel het aangename, landschappelijke karakter van de straat vormt maar tevens ook de rijke levenssfeer evoceert die de straat vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw kenmerkte.

sociaal-culturele waarde

Als vrijwel homogeen en relatief gaaf bewaard ensemble van vrijstaande villa's te midden van ruim bemeten groene kavels is dit ensemble bijzonder illustratief voor de economische en sociaal-culturele ontwikkeling van Erps-Kwerps omtrent de eeuwwisseling waarbij het rurale karakter van deze plattelandsgemeente, mede door de aanwezigheid sinds 1866 van een treinstation, voorgoed en ingrijpend werd gewijzigd ten voordele van een zuiver residentiële bebouwing met villakarakter.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ensemble van eclectische villa's

Engerstraat, Everbergstraat (Kortenberg)
Dertien landhuizen en villa's en één dorpswoning, alle met tuin, die op het neoclassicistische landhuis Les Pyramides na, gebouwd werden in de periode circa 1875–1925.