Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius: apsis en oude delen

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID
11400
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11400

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

Het apsis en de oude delen van de parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius te Otegem, zijn beschermd als monument.Waarden

De absiden en de oude delen van de Sint-Denijskerk, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Kerkeberg zonder nummer (Zwevegem)
Hoger gelegen driebeukige kerk, oorspronkelijk romaans, met vierkante kruisingstoren in verschillende bouwmaterialen met leien bekleding voor de zadeldaken en gebakken leitegels. De parochiekerk is nu omgegeven met parkje met hagen en bomen.