Beschermd monument

Home Pro Juventute Air et Soleil

Beschermd monument van 25-07-2008 tot heden

ID: 11405   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11405

Besluiten

Vakantietehuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-2008  ID: 4527

Beschrijving

De vakantiehome Pro Juventute Air et Soleil is beschermd als monument.Waarden

Voormalige home Pro Juventute - Air et Soleil is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Deze home is van belang voor de sociale geschiedenis en heeft daarnaast een architectuurhistorische waarde.
Deze voormalige home vormt een belangrijke schakel in de evolutie van het sociaal toerisme in België tijdens het interbellum. De kinderhomes werden sinds de tweede helft van de 19de eeuw opgericht als een reactie op de gevolgen van de industrialisatie en de slechte leefomstandigheden in de steden. Het zwaartepunt van deze ontwikkeling lag in het interbellum. De home Pro Juventute Air et Soleil werd opgericht door de gelijknamige caritatieve instelling van Baron Empain en had de verheffing en de ontwikkeling van de jeugd tot doel, zowel op het morele, het intellectuele als het fysieke vlak.
Deze kinderhome daterend van 1939 is een markant en interessant voorbeeld van de vooruitstrevende interbellum architectuur aansluitend bij het modernisme naar ontwerp van architect Antoine Courtens. Maximale verlichting en verluchting, belangrijke doelstellingen bij de realisatie van een home, werden door een doordachte inplanting en opbouw van het gebouw optimaal verwezenlijkt.
Typerend zijn de functionele opbouwen de kubistische vormentaal gekarakteriseerd door de centrale trappenkoker als verticaal accent in afwisseling met voorts de horizontaal uitgewerkte gevels. Het zeer verzorgde baksteenparement vertoont een verdiepte lintvoeg en een uiterst smalle stootvoeg.

sociaal-culturele waarde

Het betreft een heel verdienstelijke realisatie uit het architecturaal oeuvre van de belangrijke architect uit het interbellum architect Antoine Courtens ( 1899-1969). Het is één van de resultaten van een opmerkelijke en levenslange samenwerking tussen de opdrachtgever, Baron Empain en de architect.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Home Pro Juventute Air et Soleil

Strandjutterslaan 10 (Koksijde)
De home Pro Juventute Air et Soleil werd gebouwd in opdracht van baron Louis Empain. Zakelijke, functionele constructie van drie à vijf bouwlagen onder plat dak naar ontwerp van architect Antoine Courtens van 1939.