Beschermd monument

Home Edouard Pecher

Beschermd monument van 25-07-2008 tot heden

ID
11408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11408

Besluiten

Vakantietehuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-2008  ID: 4527

Beschrijving

De home Edouard Pecher is beschermd als monument. De bescherming omvat het langwerpige gebouw langsheen de Veurnelaan gebouwd in 1937 en uitgebreid in 1948. De uitbreidingen uit 1969 ter hoogte van het middenrisaliet zijn niet opgenomen in de bescherming.Waarden

Voormaliqe Home Edouard Pecher is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Deze home is van belang voor de sociale geschiedenis en heeft daarnaast een architectuurhistorische waarde.
Deze voormalige home vormt een belangrijke schakel in de evolutie van het sociaal toerisme in België. De kinderhomes werden sinds de tweede helft van de 19de eeuw opgericht als een reactie op de gevolgen van de industrialisatie en de slechte leefomstandigheden in de steden. Het zwaartepunt van deze ontwikkeling lag in het interbellum. De home Eduard Pecher werd opgericht door de liberale mutualiteiten uit Brussel naar ontwerp van de ingenieur architect Marcel Simon (Trazegnies) confer ceramische plaat links van de ingang.
Deze kinderhome daterend van 1937, uitgebreid in 1948 vertoont een zakelijke functionele stijl - aansluitend bij de interbellum architectuur. Maximale verlichting en verluchting, belangrijke doelstellingen bij de realisatie van een home, werden door een doordachte inplanting en opbouw van het gebouw optimaal verwezenlijkt. Het complex wordt getypeerd door een inplanting en vormgeving aangepast aan de oriëntatie, de vorm en de hoekligging van het perceel, waarbij de korte oostgevel uitgewerkt werd als inkompartij met een gebogen vorm; daarbij sluiten sober uitgewerkte lange gevels aan met risaliserende muurgedeelten en halfronde trappenkokers als verticale accenten aan noordzijde en grote raampartijen aan zuidzijde. Typerend is tevens het materiaalgebruik: het gebruik van gele baksteen in afwisseling met wit bepleisterde muuromlijstingen en rode boordsteen ter aflijning van het plat dak.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Home Edouard Pecher

Veurnelaan 109 (Koksijde)
Home opgericht op initiatief van de liberale mutualiteiten uit Brussel in het jaar 1937 naar ontwerp van ingenieur architect Marcel Simon