Beschermd monument

Belgische militaire begraafplaats

Beschermd monument van 28-07-2008 tot heden
ID: 11410   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11410

Besluiten

Belgische militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-2008  ID: 4537

Beschrijving

De Belgische militaire begraafplaats te Keiem, is beschermd als monument.Waarden

Belgische militaire begraafplaats van Keiem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: :
Verzamelbegraafplaats van na de oorlog, met veel doden uit de Slag aan de IJzer, o.m. van de gevechten rond Keiem op 18 en 19 oktober 1914. Opvallend veel doden die niet meer geïdentificeerd konden worden.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Typische elementen zijn de strak geometrische aanleg van de perken in een ruitvorm rond een centrale vlaggenmast, met afwisseling van grasperken en paden uit steenslag. De haagjes tussen de rij en graven verwijzen naar de oorspronkelijke aanleg van de Belgische militaire begraafplaatsen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Typische elementen zijn de strak geometrische aanleg van de perken in een ruitvorm rond een centrale vlaggenmast, met afwisseling van grasperken en paden uit steenslag. De haagjes tussen de rij en graven verwijzen naar de oorspronkelijke aanleg van de Belgische militaire begraafplaatsen.

sociaal-culturele waarde


Innoverende wijze van begraven in oorlogstijd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische militaire begraafplaats

Keiemdorpstraat zonder nummer (Diksmuide)
Militaire begraafplaats na de Eerste Wereldoorlog aangelegd en in 1925 ingehuldigd. Toegang op de westelijke hoek via een nieuwe metalen poort gevat tussen arduinen pijlers met bronzen platen met het opschrift "CIMITIÈRE MILITAIRE DE KEYEM" en "MILITAIR KERKHOF VAN KEYEM".