Beschermd monument

Windmolen Landergemmolen

Beschermd monument van tot heden

ID
11420
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11420

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 114

Beschrijving

De houten windmolen Landergemmolen is beschermd als monument.Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Landergemmolen

Landergemstraat zonder nummer (Anzegem)
De Landergemmolen of Vanoottegemsmolen is een houten windmolen die reeds in 1418 vermeld wordt als een staakmolen voor het malen van graan, maar werd heropgericht in het begin van de 17de eeuw. In 1780 of 1781 wordt de molen grotendeels vernieuwd en krijgt hij zijn huidig uitzicht. Ten westen van de molen ligt de hoeve met aangepast woonhuis en ten noordoosten vermoedelijk voormalige molenaarswoning.