Beschermd monument

Windmolen Landergemmolen

Beschermd monument van 04-04-1944 tot heden

ID: 11420   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11420

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 114

Beschrijving

De houten windmolen Landergemmolen is beschermd als monument.Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Landergemmolen

Landergemstraat zonder nummer (Anzegem)
Reeds voor 1418 vermelding van een staakmolen (graanmolen) op de huidige molenwal. Molen gelegen op het foncier van de heerlijkheid Landergem, gehouden van het grafelijk leenhof De Stenen Man te Oudenaarde.