Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 11422   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11422

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 26

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Bartholomeus te Pollinkhove, is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint- Bartholomeus, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Pollinkhovestraat 2a (Lo-Reninge)
Georiënteerde hallenkerk te midden van een kerkhof met haag (noord- en zuidzijde), bomenrij (oostzijde) en recent laag geelbakstenen muurtje met betonnen deksteen (westzijde).