Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Village Sénégalais

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-06-2001 tot heden

ID
11423
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11423

Besluiten

Village Sénégalais, woning Casa Blanca en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2001  ID: 3720

Beschrijving

De wijk Village Sénégalais in Koksijde is beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde cottages Jan-Pol en La Guadeloupe en cottage Casa Blanca liggen ook in het beschermde dorpsgezicht.Waarden

"Village Sénégalais" is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als zijnde een gaaf bewaard urbanistisch model uit het begin van de 20ste eeuw. Het betreft een natuurvriendelijke, "pittoreske" verkaveling van 1908, naar de vorm geïnspireerd op de toen opkomende tuinwijkgedachte naar Engels model, met kronkelwegen en voetpaden conform het duinenreliëf, geënt op een eerder formele aanleg met vanuit een rondpunt uitstralende, vlakke lanen. Ook de kleine verkaveling uit het begin van de jaren 1930 met het Fastenaekelsvoetpad als centrale as, sluit hierbij aan.
Als zijnde een interessant ensemble van "vrijetijdsarchitectuur". Het stedenbouwkundig opzet - tussen formeel en "pittoresk" - vond zijn uitwerking in de vorm van geïndividualiseerde cottages, in casu duinhuizen, waarvan de oudste opklimmen tot kort voor de Eerste Wereldoorlog. Hun vormgeving weerspiegelt de heersende smaak en "stijlen" met al wat dat veronderstelt aan kwaliteit en originaliteit, varianten en nivellerende kopieën.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een weerspiegeling van de tuinwijkgedachte in gereduceerde vakantievorm met een eraan gekoppelde zachte recreatieve functie, id est een minigolf en tennispleinen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Village Sénégalais

Albert Duboisstraat 2-3, 4, Bauwenslaan 1-8, 10-24, Bronstraat 3-4, 6-8, Condéstraat 1-6, Familiestraat 1-3, 4-11, 13, Fastenaekelsvoetpad 1-4, 6-12, Gulden Vlieslaan 13-19, 20-25, 26-34, Koninklijke Baan 51, Lejeunelaan 29-65, Maagdenpalmstraat 1-4, 6, Oasisstraat 1-2, 4-6, Pierre Sorellaan 46-66, Schoonzichtstraat 11-16, 17-19, Steenbeukenstraat 2-9, 11, Wilde Rozenvoetpad 1-10, Zandstraat 1-2, 4-6, Zonder Zorgstraat 10-12, 13-17 (Koksijde)
Villawijk opgebouwd rondom een radiaal aangelegd stratenpatroon, aangelegd in het duinengebied ten noordoosten van de Zeelaan tijdens de eerste urbanisatiefase van Koksijde-Bad. De wijk wordt gekenmerkt door een combinatie van vrijstaande cottage-achtige vakantiewoningen gebouwd vanaf 1910.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuizen Les vagues capricieuses en Les Parnassias

Pierre Sorellaan 48-50 (Koksijde)
Zichtbepalend hoekhuis in cottagestijl, gelegen op hoogte; wisselend dakenspel met meerdere dakkapellen.


Cottage

Steenbeukenstraat 6 (Koksijde)
Kleine cottage midden omhaagde tuin; uitgewerkte voorgevel: houten loggia onder overkragend wolfsdak.


Cottage

Gulden Vlieslaan 19 (Koksijde)
Cottage midden tuin, aan straatzijde afgezet met laag bakstenen muurtje. Uitgewerkt inkomportaal onder overkragend wolfsdak.


Cottage Casa Blanca

Wilde Rozenvoetpad 1 (Koksijde)
Cottage midden omhaagde tuin; diephuis met typerende bedaking, samengesteld uit overkragend zadeldak en mansardedak met overstekende rand, rustend op modillons.


Cottage Chipette

Pierre Sorellaan 62 (Koksijde)
Cottage, vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, en volgens opschrift op borstwering Chipette genaamd.


Cottage Julia

Familiestraat 3 (Koksijde)
Accent door erker met bekronend balkon onder puntgevel met pseudo-vakwerk.


Cottage L'Ermitage

Oasisstraat 1 (Koksijde)
Cottage geaccentueerd door middel van linkse trapgevel; groen-wit beschilderd houtwerk; ietwat verhoogde begane grond.


Cottage Samoisy

Familiestraat 1 (Koksijde)
Cottage, gelegen op een hoogte; loggia met aansluitend portaaltje, bereikbaar via trap.


Cottages Jan-Pol en La Guadeloupe

Bauwenslaan 2-4 (Koksijde)
Vrijstaande cottage met twee wooneenheden in spiegelbeeld, uit 1913 ontworpen door Gaston Lejeune.


Cottages Khô-Ske en Jorarda

Oasisstraat 2-4 (Koksijde)
Identieke cottages onder gezamenlijk wolvedak; voorgevel geritmeerd door middel van linkse en rechtse erker met bekronend, overkragend dakvenster onder geknikt zadeldak.


Kindertehuizen Les Perles en Bambino

Pierre Sorellaan 60, Zandstraat 1 (Koksijde)
Grotere cottage op duinrug; zichtbepalend. Pseudo-vakwerk verwijst naar Normandische bouwtrant.


Tweegezinswoning Hora Fugit en Carpe Diem

Maagdenpalmstraat 1-3 (Koksijde)
Symmetrisch opgetrokken tweegezinswoning in cottagestijl met typerende terrasbouw.


Villa Paulo

Gulden Vlieslaan 28 (Koksijde)
Cottage naar ontwerp van architect Lejeune van 1925. Accent ten gevolge linker erker met bekronend dakvenster onder wolfsdak; houtwerk en pseudo-vakwerk in top en puntgevel.