Beschermd monument

Stalijzerhoeve

Beschermd monument van 16-07-1993 tot heden
ID: 11431   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11431

Besluiten

De Stalijzerhoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1993  ID: 2533

Beschrijving

De 19de-eeuwse Stalijzerhoeve te Leisele, is beschermd als monument.Waarden

De Stalijzerhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu cultuurhistorische waarde: Het gebouw heeft een niet te onderschatten historische en culturele waarde als representatief voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven boerenhuis van het dubbelhuistype uit de 19de eeuw, met streekgebonden karakter. Er is ook een artistieke waarde gezien het mooie materiaalgebruik en de bewaard gebleven authentieke houten kozijnconstructie met oorspronkelijke beglazing.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: Het gebouw heeft een niet te onderschatten historische en culturele waarde als representatief voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven boerenhuis van het dubbelhuistype uit de 19de eeuw, met streekgebonden karakter. Er is ook een artistieke waarde gezien het mooie materiaalgebruik en de bewaard gebleven authentieke houten kozijnconstructie met oorspronkelijke beglazing.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stalijzerhoeve

Kerselaarstraat 1 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom onverhard erf; bakstenen stoep voor het boerenhuis. Ten oosten, met bomen afgezoomde rest van omwalling. Ten noorden, boomgaard.