Stalijzerhoeve

Beschermd monument van 16-07-1993 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Leisele
Straat Kerselaarstraat
Locatie Kerselaarstraat 1 (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38002/314.1
  • OW000081

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stalijzerhoeve

Kerselaarstraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom onverhard erf; bakstenen stoep voor het boerenhuis. Ten oosten, met bomen afgezoomde rest van omwalling. Ten noorden, boomgaard.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 19de-eeuwse Stalijzerhoeve te Leisele, is beschermd als monument.

Waarden

De Stalijzerhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: Het gebouw heeft een niet te onderschatten historische en culturele waarde als representatief voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven boerenhuis van het dubbelhuistype uit de 19de eeuw, met streekgebonden karakter. Er is ook een artistieke waarde gezien het mooie materiaalgebruik en de bewaard gebleven authentieke houten kozijnconstructie met oorspronkelijke beglazing.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.