Beschermd monument

Herberg A la couronne - Estaminet

Beschermd monument van 04-07-1996 tot heden
ID: 11434   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11434

Besluiten

Dorpskom van Leisele met woning
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1996  ID: 3043

Beschrijving

De 18de-eeuwse herberg A la couronne - Estaminet te Leisele, is beschermd als monument.


Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als zijnde een gaaf bewaarde dorpswoning - voormalige herberg - opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw met kenmerkende ligging tegenover het kerkportaal, behouden volume en indeling (o.m. opkamer aan achterzijde) en typische afwerking met geprofileerde bakstenen kroonlijst, verzorgde houten kozijnconstructies en behouden interieurelementen als lambrizeringen en houten schouwmantels.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg A la couronne - Estaminet

Leiseledorp 11 (Alveringem)
Merkwaardig breedhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw, inspringend ten opzichte van nummer 10.