Beschermd monument

Hoeve Ten Bogaerde

Beschermd monument van 22-04-1990 tot heden

ID
11436
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11436

Besluiten

Hoeve Ten Bogaerde: delen van de hoeve
wijzigingsbesluiten: 22-04-1990  ID: 11016

Beschrijving

De abdijhoeve Ten Bogaerde is beschermd als monument. De bescherming omvat de twee eindgevels van de vroegere schuur, het kerkgebouw (met inbegrip van de twee zijgebouwen onder lessenaarsdak), de ingangspoort naar het boerenerf, de overblijfselen van de muren rondom het erf, de vier wapenschilden en alle gedeelten van de oude hoeve "Ten Boomgaerde". Omwille van een administratieve fout werd op 22 april 1990 een wijzigingsbesluit opgemaakt dat betrekking had op de afbakening van het kerkgebouw. Op 23 juli 1989 werd de ruime omgeving van de abdijhoeve beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De twee eindgevels der vroegere schuur, het kerkgebouw, met inbegrip van de twee lage zijgebouwtjes (met lessenaarsdak), de ingangspoort naar de grote koer, de overblijfselen van de oude muren, welke de grote koer afsluiten, de vier wapenschilden, waarvan een bestaande uit drie aan elkander verbonden stenen, alle gedeelten van de oude hoeve "Ten Boomgaerde" zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige en geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Ten Bogaerde

Ten Bogaerdelaan 10, 12A (Koksijde)
De abdijhoeve Ten Bogaerde is beschermd als monument. De bescherming omvat de twee eindgevels van de vroegere schuur, het kerkgebouw (met inbegrip van de twee zijgebouwen onder lessenaarsdak), de ingangspoort naar het boerenerf, de overblijfselen van de muren rondom het erf, de vier wapenschilden en alle gedeelten van de oude hoeve "Ten Boomgaerde".