Beschermd monument

Kasteel van Vichte en omgeving

Beschermd monument van 04-05-1973 tot heden
ID: 11437   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11437

Besluiten

Kasteel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1973  ID: 642

Beschrijving

Het kasteel van Vichte en omgeving zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de omwalde site met kasteel, neerhof, hoevegebouwen (duiventil, woonhuis, poortgebouw, stal, schuur, remise en garage) en de onmiddellijke omgeving.Waarden

Het kasteel en de onmiddellijke omgeving te Vichte zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Vichte

Vichteplaats 46, 48 (Anzegem)
Volledig omwalde site, toegankelijk via relatief korte, gekasseide dreef uitgevend op bakstenen boogbrug, met op het einde imposant poortgebouw. Omwald opperhof met kasteel op motte. Neerhof met woonhuis, stalvleugel, schuur en duiventoren.