Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Leisele

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11439
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11439

Besluiten

Dorpskom van Leisele met woning
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1996  ID: 3043

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De dorpskom van Leisele is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskom van Leisele is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als zijnde een dorp met landelijk karakter getypeerd door:
De gaaf bewaarde rechthoekige dorpskom gedomineerd door de centrale parochiekerk middenin omhaagd kerkhof, en met de omlopende, gekasseide dorpsstraat met wisselende breedte en gevarieerde inplanting van de bebouwing, de uitvalswegen ten noordoosten en zuidwesten, de groepering van lage arbeiderswoningen langsheen het steegje in de zuidoosthoek en de hoeve zogenaamd Blauwhuis ten zuidwesten;
De traditionele dorpsbebouwing uit het derde kwart van de 18de eeuw en voornamelijk uit de 19de eeuw;
De beplanting rondom de kerk zoals de hulsthaag , beuken, kastanjes;
De site van de voormalige burcht en later het herenhuis Blauwhuis ten zuiden van de kerk.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Leisele

Beverenstraat, Izenbergestraat, Leiseledorp, Veurnestraat (Alveringem)
De dorpskom van Leisele concentreert zich rond Leiseledorp, een gaaf bewaard rechthoekige plein met omlopende gekasseide dorpsstraat. Verder bestaat de dorpskom voornamelijk uit traditionele dorpsbebouwing uit het derde kwart van de 18de eeuw en de 19de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoningen

Leiseledorp 27 (Alveringem)
Alleenstaand rijtje van arbeidershuizen uit het eerste kwart van de 19de eeuw, elk met voortuintje en waterpomp tegen de voorgevel.


Arbeiderswoningen

Leiseledorp 30-31 (Alveringem)
Arbeidershuisjes uit de eerste helft van de 19de eeuw. Respectievelijk vijf en drie traveeën van één bouwlaag onder zadeldak met licht overstekende dakrand en hanggoot.


Burgerhuis

Leiseledorp 3 (Alveringem)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1850.


Burgerhuizen

Izenbergestraat 1-3 (Alveringem)
Twee soortgelijke huizen waarvan nummer 3 zogenaamd "De Pikdorser" volgens uithangbord, op driesprong met Leiseledorp en Beverenstraat. Respectievelijk dubbel- en enkelhuis van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw ter vervanging van oude kern uit de 18de eeuw.


Café de Vette Os

Leiseledorp 8 (Alveringem)
Hoekhuis van vier traveeën (na dichtmetselen van een deurtravee; oorspronkelijk vijf traveeën) en één bouwlaag. Onder geknikt zadeldak (nok parallel aan het plein, Vlaamse en mechanische pannen). Oude kern van 1769, zie muurankers in linkerzijgevel.


De Casino Herberg

Leiseledorp 6 (Alveringem)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Witbeschilderde lijstgevel op gepikte plint. Brede vlakke hoeklisenen.


Dorpswoning

Beverenstraat 4 (Alveringem)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde en later met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel; 19de-eeuwse winkelpui.


Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

Leiseledorp zonder nummer (Alveringem)
Deze gedenkzuil herinnert aan de militaire en burgerlijke doden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog van Leisele en dateert van 1921.


Gekandelaarde lindendreef kerk Leisele

Leiseledorp zonder nummer (Alveringem)
De parochiekerk van Leisele is toegankelijk via een gekasseide dreef beplant met zomerlindes. Rechts en links van de toegangsdreef staan respectievelijk twee en drie gekandelaarde lindes.


Geschoren hulsthaag als afsluiting van kerkhof Leisele

Leiseledorp zonder nummer (Alveringem)
Het kerkhof rondom de parochiekerk van Sijsele is langs vier zijden begrensd door een afsluitingshaag van groene hulst. Ook de toegangsdreef naar de kerk is naast de rij gekandelaarde lindes afgeboord met een hulsthaag.


Herberg A la couronne - Estaminet

Leiseledorp 11 (Alveringem)
Merkwaardig breedhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw, inspringend ten opzichte van nummer 10.


Herberg De Zwaan

Izenbergestraat 2 (Alveringem)
Hoekhuis van respectievelijk drie, een en vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.


Hoeve Het Blauwhuis

Veurnestraat 18 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met voornamelijk 19de-eeuws uitzicht. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom een met gras begroeid erf; moestuin voor het boerenhuis; vaalt voor het stalgebouw. Ten oosten, kleine rest van omwalling. Bakstenen pad vanaf de noordgevel van het woonhuis naar dorpsplein toe. Ten noorden, boerenhuis met een linker opkamertravee + vijf traveeën onder kort overstekend zadeldak.


Muziekzaal Sint-Cecilia of Bonanza

Leiseledorp 20-21 (Alveringem)
Hoek complex van vijf traveeën + één travee + dertien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw.


Onderpastorie

Leiseledorp 18 (Alveringem)
Voormalige onderpastorie (tot de jaren 1960), thans burgerhuis. Alleenstaand woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit begin 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Martinus

Leiseledorp zonder nummer (Alveringem)
Gebouw van gele baksteen onder zadeldaken (leien) gedomineerd door kruisingstoren; omgevend kerkhof afgezoomd met bomen; inplanting op het dorpsplein.


Pastorie met tuin

Leiseledorp 19 (Alveringem)
Eertijds omwalde pastorie met tuin ingeplant ten noorden van de kerk. Gegroend toegangsbruggetje met rechthoekig poortje over thans gedempte omwalling aan voorzijde van tuin. Rest van omwalling met bakstenen bruggetje in achtertuin. Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1770.


Schoolgebouw

Leiseledorp 12-13 (Alveringem)
Voormalig schoolgebouw, in de tweede helft van de 19de eeuw omgevormd tot twee breedhuizen van elk vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (mechanische pannen) met twee klimmende dakkapellen en hanggoot. Oude kern van 1787, volgens muurankers.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.