Spinnerij Leurent

Beschermd monument van 08-12-2000 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Avelgem
Deelgemeente Avelgem
Straat Doorniksesteenweg
Locatie Doorniksesteenweg 151 (Avelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34003/308.1
  • OW001372

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Spinnerij Leurent

Doorniksesteenweg 151, 151A-C, 153, Huttegemstraat 1, Avelgem (West-Vlaanderen)

Voormalige spinnerij "Leurent" (Arlitex) of in de volksmond "De groote fabrieke"; waarvan hoofdgebouw, opslagplaats, koelvijver, schoorsteen, brandstofpomp en spoorlijn beschermd zijn als monument bij M.B. van 8/12/2000, onmiddellijke omgeving, directeurs- en conciërgewoning en kantoorgebouw beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 8/12/2000.

Beschrijving

De spinnerij Leurent ook gekende als de Groote Fabrieke te Avelgem, is beschermd als monument.

Waarden

De spinnerij Leurent (Arlitex) of de Groote Fabrieke, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als goed bewaard voorbeeld van een industriële spinnerij opgetrokken in het begin van de 20ste eeuw in een bouwstijl die nauw aansluit bij de toenmalige noord Franse stijl, die dan ook door een noord Franse ondernemer werd opgericht en zich ontwikkelde tot een belangrijke plaatselijke economische nijverheid; Als volledig bewaard voorbeeld van een fabriek uit het begin van de 20ste eeuw met schoorsteen, transmissieschacht, stoommachinezaal en ketelhuis, koelvijver, opslagplaats, randstofpomp voor voertuigen, kantoorgebouw van 1946 en oorspronkelijke conciërge- en directeurswoning; Als materiële getuige van de ontwikkelingen op het vlak van de bedrijfsarchitectuur in het begin van de 20ste eeuw die zowel in stedelijke als in landelijke gebieden werd ingeplant; Als materiële getuige van de wijze waarop de sociale, economische en technologische evolutie van het begin van de 20ste eeuw de tewerkstelling en de plaatselijke economie in een landelijk gebied ingrijpend kon beïnvloeden en dit mede mogelijk gemaakt door de aanleg van belangrijke spoorverbindingen die Avelgem vanaf 1869 met economisch ontwikkelde gebieden verbond; Als materiële getuige van de functie die dergelijke industriële complexen konden toebedeeld krijgen in oorlogsomstandigheden en met name tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.