Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Coupure en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-07-1981 tot heden

ID: 11449   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11449

Besluiten

Coupure en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1981  ID: 1662

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de Coupure Links en de Coupure Rechts, met inbegrip van de waterloop, de beplantingen, de bruggen en de krantenkiosk aan de Rozemarijnbrug, en delen van de Krommenelleboog, de Lieven de Winnestraat, de Twaalfkameren en de Bijlokevest. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

In het beschermingsdossier wordt de bescherming als volgt gemotiveerd: omwille van de historische waarde als verbindingskanaal, gegraven in het midden van de 18de eeuw als verbinding tussen de Leie en de Brugse Vaart, omwille van de historisch-stedenbouwkundige en socio-culturele waarde als attractiepool voor wandelaars (wandelpaden, platanenaanleg) vanaf de tweede helft van de 18de eeuw en als woongebied voor de burgerij in de 19de eeuw, dat het landelijk karakter ingrijpend heeft gewijzigd; omwille van de architectuurhistorische waarde gezien de talrijke 19de-eeuwse burgerhuizen met typische bepleisterde gevelwanden en de bruggen over de Coupure, in het bijzonder de ophaalbruggen, en omwille van de artistieke (beeldbepalende waarde) van enkele grotere complexen namelijk het Van Caeneghemgesticht als voorbeeld van neogotiek uit de tweede helft van de 19de eeuw, het 19de-eeuws ziekenhuis Refuge in eclectische stijl, en het dominerend complex van de Rijkslandbouwhogeschool uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. De motivering voor het deel van de Krommenelleboog, Lieven de Winnestraat, Twaalfkameren en Bijlokevest klinkt als volgt: omwille van de artistieke (stadsbeeldbepalende) waarde van hun gebogen en smal tracee en de bebouwing van rond de eeuwwisseling; omwille van de architectuurhistorische waarde van een groot aantal panden als voorbeelden van eclecticisme, laatneoclassicisme en art nouveau.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000655, Coupure en omgeving (S.N., 1981).


Waarden

Het stadsgezicht gevormd door de Coupure Links en de Coupure Rechts, met inbegrip van de waterloop, de beplantingen, de bruggen en de krantenkiosk aan de Rozemarijnbrug, en de Kromme Elleboog [Krommenelleboog], de Lieven de Winnestraat, de Twaalfkameren en de Bijlokevest is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu stadsbeeldbepalende waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

in casu historisch-stedenbouwkundige waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoningen

Bijlokevest 8, zonder nummer (Gent)
Arbeidershuisjes van vier, twee en drie traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (pannen), daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw (?).


Atelier Van den Kerchove

Coupure 625A-H, 627A (Gent)
Een groot deel van het binnenblok tussen Coupure Links, Raas van Gavere-, Heilig-Bloed- en Ekkergemstraat werd vanaf midden 19de eeuw langzamerhand ingenomen door het constructiebedrijf Van den Kerchove. Grote toegangspoort in neobarokstijl, daterend van 1875.


Burgerhuis

Lieven de Winnestraat 19 (Gent)
Smal rijhuis van één travee en drie bouwlagen aansluitend bij het hoekhuis, gebouwd naar ontwerp van J. Rooms in 1906.


Burgerhuis

Bijlokestraat 3 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het laatste kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Bijlokevest 4 (Gent)
Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen in "zakelijke baksteenstijl", uit tweede kwart twintigste eeuw.


Burgerhuis

Coupure 265 (Gent)
Dubbelhuis van vier traveeën met mansardedak (leien) met dakkapellen en oeil-de-boeufs uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Coupure 273, 273A (Gent)
Enkelhuis met verspringend aantal traveeën en zadeldak (pannen). Gecementeerde art-nouveaugevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, volgens inscriptie naar ontwerp van architect A. Van Hyfte.


Burgerhuis

Coupure 299-303, 303A (Gent)
Neoclassicistische bepleisterde lijstgevel met vier traveeën en zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Coupure 309 (Gent)
Huis van vier traveeën onder zadeldak (pannen), van 1847. Links bredere geaccentueerde deurtravee.


Burgerhuis

Coupure 365-367 (Gent)
Dubbelhuis van vier traveeën onder zadeldak (pannen), daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw en voorzien van een bepleisterde lijstgevel.


Burgerhuis

Coupure 371 (Gent)
Dubbelhuis van vier traveeën en zadeldak (pannen), bepleisterde laat-empiregevel op arduinen onderbouw, van 1851.


Burgerhuis

Coupure 615-621 (Gent)
Breedhuis, vanouds opgesplitst in twee woningen, van negen traveeën afgedekt door zadeldaken (pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl van 1841.


Burgerhuis

Coupure 623 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met mansardeverdieping, daterend van 1841.


Burgerhuis

Coupure 693-695 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en zadeldak (pannen), ontpleisterde lijstgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Coupure 697-701 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met mansardedak (kunstleien) met dakkapellen, eclectische voorgevel uit eind 19de eeuw.


Burgerhuis

Coupure 68 (Gent)
Hoekhuis van twee bouwlagen onder mansardedak (kunstleien) met dakkapellen daterend van 1901 naar ontwerp van L. Morial en A. Tertzweil.


Burgerhuis

Coupure 94 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen). Lijstgevel met natuurstenen parement in neoclassicistische stijl uit begin 20ste eeuw.


Burgerhuis

Coupure 100 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak (leien) met dakkapellen; lijstgevel met neobarokke inslag uit begin 20ste eeuw.


Burgerhuis

Coupure 236 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (gebitumineerd), uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Krommenelleboog 79 (Gent)
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping onder plat dak, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Burgerhuis

Krommenelleboog 81 (Gent)
Rijhuis naar ontwerp van Julien Rooms van 1906. Qua stijl en bouwperiode aansluitend bij nummer 79. Beschilderde bakstenen lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen boven een kelderverdieping.


Burgerhuis

Lieven de Winnestraat 8 (Gent)
Bepleisterde, onderkelderde lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Geblokte kelderverdieping en begane grond.


Burgerhuis

Lieven de Winnestraat 31 (Gent)
Lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen met smallere deurtravee. Geglazuurd parement met horizontaal belijnende arduinen banden.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 126 (Gent)
Onderkelderde neoclassicistische lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen uit begin 20ste eeuw.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 170-172 (Gent)
Rijhuis verbouwd in neoclassicistische stijl in 1841. Bepleisterde lijstgevel van aanvankelijk twee woningen met twee bouwlagen en samen negen traveeën, thans nummer 170 zes traveeën, nummer 172 verbouwd.


Burgerhuis in neorococo

Coupure 92 (Gent)
Smal neorococohuis met kalkzandstenen parement van één travee en vier bouwlagen met zadeldak (pannen), circa 1900 te dateren.


Burgerhuis ontworpen door Alfons Van de Vijver

Twaalfkameren 47 (Gent)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint met vermelding "Van de Vijver Arch. 1908".


Burgerhuis ontworpen door J. De Meyer

Lieven de Winnestraat 16 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (pannen). Volgens het plintopschrift naar ontwerp van J. De Meyer en te dateren in 1907.


Burgerhuis ontworpen door Urbain Crommen

Lieven de Winnestraat 22-24 (Gent)
Fraai burgerhuis in art nouveau van drie traveeën en drie bouwlagen, volgens een bouwaanvraag van 1907 naar ontwerp van architect Urbain Crommen, in opdracht van schilder Frans De Budt.


Burgerhuis ontworpen door Victor Horta

Twaalfkameren 49 (Gent)
Lijstgevel van drie bouwlagen met verspringend aantal traveeën onder zadeldak samen met nummers 51-53 opgetrokken naar ontwerp van Victor Horta in 1885.


Burgerhuizen

Coupure 291-293 (Gent)
In twee huizen verdeeld pand met fraaie bepleisterde lijstgevels van samen vier traveeën met zadeldaken (pannen), opgetrokken in neoclassicistische stijl in de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuizen

Coupure 373-379 (Gent)
Enkelhuizen van drie traveeën en zadeldak (pannen), bepleisterde lijstgevels respectievelijk daterend van 1850, 1852 en 1849.


Burgerhuizen

Coupure 381-383 (Gent)
Rijhuizen van drie en één traveeën met respectievelijk mansardedak (kunstleien) met dakkapellen en plat dak, oorspronkelijke huizen gebouwd in 1850, doch huidige voorgevelordonnantie en cementering met art-deco-inslag uit tweede kwart twintigste eeuw.


Burgerhuizen

Coupure 70-78 (Gent)
Drie huizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuizen

Coupure 80-82 (Gent)
Enkelhuizen met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels met geaccentueerde middentravee.


Burgerhuizen

Coupure 84-86 (Gent)
Woningen met gemeenschappelijke voorgevel van vijf traveeën en drie en twee bouwlagen, circa 1900 te dateren met latere aanpassingswerken. Neoclassicistische bak- en zandsteenarchitectuur.


Burgerhuizen

Coupure 96-98 (Gent)
Gelijkaardige gevels als nummer 94 (enkelhuizen van drie en twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen), lijstgevels in neoclassicistische stijl uit begin 20ste eeuw), doch voorzien van witgeschilderde gevelbepleistering.


Burgerhuizen

Coupure 228, zonder nummer (Gent)
Gelijkaardige doch verder uitgewerkte en beter bewaarde huizenrij dan de huizenrij ernaast, met bepleisterde lijstgevels van negen traveeën en drie bouwlagen uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuizen

Coupure 280-286 (Gent)
Onderkelderde enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels op arduinen plint.


Burgerhuizen

Lieven de Winnestraat 42-52 (Gent)
Huizenrij van zes traveeën en drie bouwlagen onder leiding van C. en A. Eggermont van 1905. Baksteenbouw verwerkt met arduin voor plint en speklagen. Begane grond met steekboogdeuren en -vensters met gebogen gietijzeren balkon.


Burgerhuizen

Lieven de Winnestraat 54-60 (Gent)
Onderkelderde huizenrij met bepleisterde lijstgevels, in totaal tien traveeën, met drie bouwlagen en zadeldaken (pannen).


Burgerhuizen

Lieven de Winnestraat 62-68 (Gent)
Gelijkaardige huizenrij doch met rechthoekige muuropeningen en gemarkeerd door hoekige erkers met bekronend gietijzeren balkonhek, en kroonlijst boven vensters van tweede bouwlaag.


Burgerhuizen in neoclassicistische eenheidsbebouwing

Coupure 2-10 (Gent)
Homogene neoclassicistische bebouwing uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Café Salon Napoleon

Coupure 497 (Gent)
Breedhuis (zadeldak, pannen) met voorgevel van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag uitgebouwd als rotonde in neoclassicistische stijl onder koepelvormige afdekking (roofing), daterend van 1842.


Drie burgerhuizen in eenheidsbebouwing

Coupure 58-62 (Gent)
Eenheidsbebouwing van drie enkelhuizen met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevels op arduinen plint met keldervensters.


Drie stadswoningen

Twaalfkameren 101-105 (Gent)
Vermoedelijk vroeger een geheel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), opgesplitst in drie woningen.


Eenheidsbebouwing

Coupure 111, 175-177 (Gent)
Vormde vermoedelijk eertijds een onderkelderde eenheidsbebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw. Lijstgevels in doorlevende empiretraditie van telkens drie traveeën afgedekt met zadeldak.


Eenheidsbebouwing

Coupure 257-263 (Gent)
Eenheidsbebouwing van vier rijhuizen met enkelhuisopstand, in totaal tien traveeën, afgedekt met zadeldaken (pannen), uit het laatste kwart van de 19de eeuw.


Eenheidsbebouwing

Coupure 635-651 (Gent)
Oorspronkelijk eenheidsbebouwing van twee bouwlagen volgens bouwaanvraag van 1830 en 1832 naar ontwerp van J. Migom.


Eenheidsbebouwing

Coupure 667-669 (Gent)
Eenheidsbebouwing, oorspronkelijk lijstgevel van zes traveeën, volgens bouwaanvraag daterend van 1839, nummer 667 later één verdieping hoger opgetrokken, nummer 669 voorzien van 20ste-eeuwse gevelcementering.


Eenheidsbebouwing

Coupure 288-294 (Gent)
Eenheidsbebouwing van vier bepleisterde lijstgevels met twee traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Eenheidsbebouwing

Lieven de Winnestraat 26-34 (Gent)
Eenheidsbebouwing van bepleisterde lijstgevels met zeven traveeën en drie bouwlagen, nummer 22 gebouwd volgens bouwaanvraag onder leiding van C. & A. Eggermont in 1907 en nummer 24-30 van 1909, volgens opschrift nummer 24-30 naar ontwerp van architect A. Van Hyfte.


Eenheidsbebouwing in laat-empire-stijl

Coupure 385-387 (Gent)
Oorspronkelijk eenheidsbebouwing van twee bouwlagen en acht traveeën; bepleisterde voorgevel in laat-empirestijl daterend van 1849, naderhand één verdieping verhoogd onder mansardedak.


Eenheidsbebouwing ontworpen door J. Migom

Twaalfkameren 91-97 (Gent)
Eenheidsbebouwing naar ontwerp van J. Migom van 1838. Twee hoekrisalieten van vier traveeën waartussen lijstgevel van zes traveeën.


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Bijlokestraat 1, Coupure 183-187 (Gent)
Eenheidsbebouwing onder schilddak (pannen). Bepleisterde voor- en zijgevel van respectievelijk negen en twee traveeën.


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Coupure 673-679 (Gent)
Oorspronkelijk symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing van vijf huizen (vanaf nummer 671) met aanvankelijk twee bouwlagen, en twintig traveeën later, met uitzondering van nummer 667 één verdieping verhoogd. Thans gevelwand in laat-empirestijl daterend van 1840.


Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Lieven de Winnestraat 36-40 (Gent)
Eenheidsbebouwing van drie rijhuizen met één travee en drie bouwlagen, opgetrokken onder leiding van C. en A. Eggermont in 1909. Sobere baksteenarchitectuur verrijkt met speklagen die boog van vensters op tweede bouwlaag aanhouden. Uiterste traveeën springen licht vooruit.


Eenheidsbebouwingen

Coupure 281-289 (Gent)
Twee types eenheidsbebouwing met respectievelijk zes en negen traveeën en twee en drie bouwlagen onder zadeldaken (pannen), bepleisterde lijstgevels uit het tweede en derde kwart van de 19de eeuw, nummers 281-283 daterend van 1847.


Faculteit Landbouwwetenschappen R.U.G.

Coupure 653 (Gent)
Het huidig gebouw opgetrokken uit gele baksteen is van de hand van bouwmeesters A. Poppe en Jos. Collin, in 1937-40 opgericht op de plaats van de voormalige Provinciale Gevangenis of het zogenaamd "Rasphuis".


Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, 312 (Gent)
De Veeartsenijschool in Gent werd vanaf 1933 gebouwd op de plaats van het Casino onder leiding van professor August De Smet. Door haar concept en inrichting van onder meer de operatiezalen was ze één van de modernste van Europa en lange tijd het schoolvoorbeeld van veterinaire kliniekbouw.


Herenhuis

Coupure 52 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint met keldervensters.


Herenhuis

Coupure 88 (Gent)
Enkelhuis met zes traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak (kunstleien) met dakkapellen. Lijstgevel van bak- en hardsteen in neoclassicistische stijl uit eind 19de eeuw.


Herenhuis

Coupure 158 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak (kunstleien, pannen) met vier dakkapellen met driehoekig fronton; bepleisterde lijstgevel uit het laatste kwart van de 19de eeuw.


Herenhuis

Coupure 168 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Coupure 54 (Gent)
Neoclassicistische lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Herenhuis in neorococo

Coupure 102 (Gent)
Neorococo-enkelhuis met vijf traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak (leien) met vier houten dakkapellen, uit begin 20ste eeuw.


Herenhuis met wagenhuis

Coupure 305-307 (Gent)
Ruim herenhuis van vijf traveeën met mansardedak (kunstleien) met drie dakkapellen, van 1846, met wagenhuis in de grote tuin.


Herenhuis uit 1902

Coupure 156 (Gent)
Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien) met drie houten dakkapellen met driehoekig fronton, gedateerd anno 1902.


Hoekgebouw

Coupure 107-109 (Gent)
Ruim hoekgebouw van zeven traveeën en vijf traveeën onder zadeldaken (pannen), naar ontwerp van L. Eijkens daterend van 1841.


Hoekgebouw

Coupure 359-361 (Gent)
Hoekgebouw van vijf traveeën, afgekante hoektravee en drie traveeën onder afgewolfde zadeldaken (pannen), aangepast en verhoogd in de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Bijlokevest 2 (Gent)
Hoekhuis met de Bijlokestraat. Opgetrokken in art-decobaksteenstijl uit jaren 1930. Twee lagere zijtraveeën van twee bouwlagen flankeren de drie hoger opgetrokken hoektraveeën.


Hoekhuis

Coupure 56 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen onder schilddak (leien). Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van vier en drie traveeën met voorkomen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Tuinmuurtje met poort en aanhorigheden in de Iepenstraat.


Hoekhuis

Coupure 64-66 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen en vier en drie traveeën onder afgewolfd zadeldak (pannen), uit begin 19de eeuw.


Hoekhuis

Coupure 298 (Gent)
Drie bouwlagen hoog hoekhuis van vier en drie traveeën onder schilddak (pannen); ontpleisterde lijstgevels uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Lieven de Winnestraat 17 (Gent)
Hoekhuis van twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen. Gemarkeerd door de sterk afgeronde hoektravee met rond hoektorentje ernaast, bekroond met naaldspits (leien) voorzien van fraai gesmeed ijzeren windhaan.


Hoekhuis

Brioolstraat 2-4, Twaalfkameren 99 (Gent)
Hoekhuis met de Twaalfkameren uit de 17de of 18de eeuw. Twee bouwlagen hoog onder afgewolfd zadeldak (pannen). Verankerde zijgevel met twee traveeën op verschillende bouwlaaghoogte. Houten muurkapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld, geflankeerd door twee lantarens, volgens Celis beeld van 1771.


Hoekhuis in art nouveau

Coupure 300, 300A-E, Papegaaistraat 91-93 (Gent)
Interessant en opvallend hoekpand van drie bouwlagen, voorgevel van vier traveeën, afgeschuinde hoektravee en rechter zijgevel van twee traveeën. Bakstenen constructie in art-nouveaustijl, volgens archiefstukken opgetrokken in 1916 naar ontwerp van architect Geo Henderick.


Hoekhuis in empirestijl

Coupure 503-505, 503A-C (Gent)
Hoekhuis van zes traveeën, een afgekante hoektravee en drie traveeën onder afgewolfde zadeldaken (pannen); opgetrokken in empirestijl in opdracht van architect P.J. Guislain-Furison in 1842.


Hoekhuis met de Brioolstraat

Coupure 276 (Gent)
Hoekhuis met Brioolstraat van zes traveeën, drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (pannen); oorspronkelijk deel uitmakend van een complex van vier rijhuizen in opdracht van architect J. Migom en broer gebouwd in 1841.


Hoekhuis met de Lieven de Winnestraat

Coupure 166 (Gent)
Hoekhuis met Lieven de Winnestraat uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bepleisterde lijstgevels van twee bouwlagen met drie traveeën, een afgekante hoektravee met erker en vier traveeën, afgedekt met pseudo-mansardedak (leien).


Hoekhuis met koetshuis

Coupure 363, Roderoestraat 2A (Gent)
Hoekhuis met vier en vier traveeën onder afgewolfd zadeldak (pannen). Ontpleisterde neoclassicistische lijstgevel naar ontwerp van architect Mor Leonard van 1851 (volgens bouwaanvraag en plintopschrift). Koetshuis gelegen achterin de ommuurde tuin.


Hoekhuis met Twaalfkameren

Coupure 296 (Gent)
Hoekhuis met Twaalfkameren. Enig overblijfsel van het magazijn gebouwd in opdracht van Velleman tussen Brioolstraat en Twaalfkameren in 1815, bestaande uit een bepleisterde gevelwand van eenentwintig traveeën tussen twee geaccentueerde hoekrisalieten met driehoekig fronton.


Huis Hillaert

Coupure 178 (Gent)
Neoclassicistisch herenhuis uit midden 19de eeuw, doch gesloopt in 1977.


Huizenrij

Maurice De Weertstraat 2-28 (Gent)
Huizenrij van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), opklimmend tot begin 19de eeuw. Volgens spiegelbeeldschema gekoppelde arbeidershuisjes van elk twee traveeën doch waarvan een gemeenschappelijke traptravee met blind venster.


Instituut Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

Rasphuisstraat 59 (Gent)
Klooster- en schoolgebouwen ingeplant op het perceel tussen Rasphuisstraat, Coupure en Theresianenstraat op de plaats van het zogenaamde 'Hof van Plaisance' van de familie Bracq, van 1787.


Neoclassicistisch hoekhuis

Coupure 278 (Gent)
Hoog hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen in neoclassicistische stijl uit begin 20ste eeuw.


Neoclassicistische burgerhuizen

Coupure zonder nummer, zonder nummer (Gent)
Gelijkaardige neoclassicistische enkelhuizen, zoals huizen links ervan, van drie traveeën in eenheidsbebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Neoclassicistische burgerhuizen

Coupure 120-124 (Gent)
Huizenrij in neo-Lodewijk XVI-stijl uit begin 20ste eeuw. Enkelhuizen van drie, een en twee traveeën met drie bouwlagen en pseudo-mansardedak (leien) met dakkapellen.


Pleinbeluik Cité Van de Bossche

Bijlokevest 118-168 (Gent)
Achter een lange en brede open toegang bevindt zich een stemmig en goed onderhouden pleinbeluik op driehoekig grondplan met negentien woningen daterend van 1862. In het midden van het beluik een gemeenschappelijke waterkraan (vroeger een pomp), en achteraan het steegbeluik, tegen de blinde muur, een houten neogotisch kapelletje van 1877.


Stadswoning

Coupure 357 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en mezannino onder zadeldak (pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Coupure 499 (Gent)
Breedhuis van drie traveeën onder zadeldak (pannen); bepleisterde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Coupure 90 (Gent)
Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Stadswoning

Coupure 304-306 (Gent)
Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen), van 1836. Ontpleisterde lijstgevel met heden gecementeerde vensteromlijstingen en arduinen kroonlijsten boven beletagevensters.


Stadswoning

Twaalfkameren 85 (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen); bepleisterde voorgevel met empire inslag, uit eerste helft 19de eeuw.


Stadswoning met lijstgevel

Coupure 705 (Gent)
Eenvoudige ontpleisterde lijstgevel van drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), uit het tweede kwart van de 19de eeuw.


Stadswoningen

Coupure 179-181 (Gent)
Rijhuizen met brede bepleisterde lijstgevel van elf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), opgetrokken in verschillende fasen in de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoningen

Coupure 557-559 (Gent)
Twee enkelhuizen met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën met zadeldak (pannen), oorspronkelijk deel uitmakend van een grotere gevelwand, gebouwd naar ontwerp van L. Minard in 1844.


Stadswoningen

Coupure 212-214, 224 (Gent)
Huizenrij met ontpleisterde lijstgevels van samen tien traveeën en drie bouwlagen uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Stadswoningen

Coupure 230-234 (Gent)
Drie rijhuizen met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van samen zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit tweede kwart 19de eeuw.


Stadswoningen

Krommenelleboog 45-47, 77 (Gent)
Huizenrij met gemeenschappelijke voorgevel van negen traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), daterend van 1855-56.


Stadswoningen

Twaalfkameren 4-6, 33-35, 107 (Gent)
Breedhuizen met bepleisterde lijstgevel van twee, drie of vier traveeën per huis en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (pannen), nummers 4-6 eenheidsbebouwing daterend van 1833.


Stadswoningen

Twaalfkameren 12-18, 42-44, 48-54, 87-89 (Gent)
Onderkelderde rijhuizen van doorgaans drie traveeën per huis met twee bouwlagen afgedekt met zadeldaken (pannen), opgetrokken in eenheidsbebouwing in tweede-derde kwart 19de eeuw, nummers 12-18 huizenrij van in totaal tien traveeën daterend van 1853.


Steegbeluik Cité Evrard

Bijlokevest 18-54 (Gent)
In 1860 opgetrokken tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open toegang, van de straat gescheiden door drie gemetselde bogen. Oorspronkelijk woningen van twee bouwlagen, twee traveeën (repeterend schema), onder zadeldak (pannen).


Steegbeluik Cité Muyskens

Bijlokevest 56-80, 84 (Gent)
Tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open toegang; rechts (rug-aan-rug met woningen nummer 40-52) daterend van 1860, linkerzijde daterend van 1862.


Steegbeluik Cité Muyskens

Bijlokevest 86-116, 116A-P (Gent)
Onbewoonbaar verklaard tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open toegang uit 1865, waarvan de rechterzijde rug-aan-rug opgetrokken werd met de woningen nummers 70-82 van het aanpalend beluik.


Twee burgerhuizen ontworpen door Victor Horta

Twaalfkameren 51-53 (Gent)
Twee enkelhuizen van samen zes traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, opgetrokken naar ontwerp van Victor Horta in samenwerking met beeldhouwer Leroy en schilder De Witte, gedateerd en gesigneerd op terracottareliëf 1885.


Tweezijdig bebouwd steegbeluik

Krommenelleboog 49-75 (Gent)
Tweezijdig bebouwd steegbeluik met relatief open toegang tussen nummer 47 en 77. Beluikhuizen van twee bouwlagen, twee traveeën (repeterend schema) onder zadeldak (pannen).


Watergebonden lijnaanplantingen van gekandelaarde platanen en lindes

Coupure zonder nummer (Gent)
In de herfst van 1795 werd er langs de Coupure een promenade met verschillende bomenrijen aangelegd in opdracht van de prefect van het Scheldedepartement. In de archiefbronnen worden de boomsoorten niet vermeld maar uit een latere bron (1809) blijkt dat het om linden en platanen ging. Nog steeds staan er langs de coupure bomenrijen van platanen en linden. Alle bomen zijn gekandelaard en worden nog periodiek gesnoeid.


Ziekenhuis Toevlucht van Maria

Coupure 267-271, 275 (Gent)
Het ziekenhuis Refuge of Toevlucht van Maria werd gesticht in 1874 door de cistercieënzerinnen van de Bijloke. De ziekenhuiskapel werd ontworpen in neogotische stijl door broeder Marès-Joseph, de glasramen werden gerealiseerd in het atelier van Arthur Verhaegen en het volledige meubilair is van de hand van Mathias Zens.


Ziekenhuis van de verenigde textielbedrijven

Lieven de Winnestraat 63 (Gent)
Gesticht als ziekenhuis van de verenigde textielbedrijven in 1905; sedert 1965-66 omgevormd in vrije polikliniek. Baksteenbouw van twee bouwlagen met gebogen gevellijn in de straatbocht. Rechthoekige vensters overspannen met pseudo-ontlastingsboog.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Coupure en omgeving

Albert Baertsoenkaai, Bijlokekaai, Bijlokestraat, Bijlokevest, Brioolstraat, Contributiestraat, Coupure, Ekkergemstraat, Hospitaalstraat, Iepensteeg, Iepenstraat, Jan van Hembysebolwerk, Krommenelleboog, Lieven de Winnestraat, Lindenlei, Maurice De Weertstraat, Papegaaistraat, Pieter Colpaertsteeg, Roderoestraat, Theresianenstraat, Twaalfkameren, Waldamkaai (Gent)
De Coupure wordt afgeboord door bomenrijen van lindes en platanen. De Sint-Agnetabrug en de sluiskom vormen het zuidoostelijke uiteinde van de Coupure waar het kanaal aansluit bij de Leie.