Beschermd monument

Landhuis

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 11451   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11451

Besluiten

Landhuis ontworpen door Huib Hoste
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4256

Beschrijving

Het landhuis naar ontwerp van Huib Hoste te Avelgem, is beschermd als monument.


Waarden

Het landhuis van 1919 naar ontwerp van Huib Hoste, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Omwille van het interieur met duidelijke sporen van de oorspronkelijk zeer kleurrijke beschildering met kubistische compositie. Deze karakteristieke binnenafwerking toont aan hoe Huib Hoste beïnvloed werd door de nieuwste esthetische theorieën van de Roeselaarse groep Het Binnenhuis (met onder meer Michel Seufor en Joseph de Bruycker) enerzijds en door deze van de Nederlandse De Stijl anderzijds.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als zijnde een gaaf bewaard en representatief voorbeeld uit het vroege oeuvre van Huib Hoste, een befaamd West-Vlaams en internationaal erkend architect. Hij ontwierp dit landhuis in 1919, vlak na zij terugkeer uit Nederland na de Eerste Wereldoorlog. In zijn ontwerp zijn duidelijk de invloeden zichtbaar van de Nederlandse architectuur. Hij gaat de principes die zijn ervaringen in Nederland hem hebben bijgebracht consequent toepassen. In de opstanden van de woning zijn reeds enkel 'kubistische kenmerken' voelbaar zoals de vooruitspringende volumes.
De deels behouden kleurencompositie op het gaaf bewaarde schrijnwerk (rood-wit-groen) is opvallend en getuigt eveneens van de belangrijke Nederlandse invloeden door zijn contacten met onder andere Theo Van Doesburg. Kleur blijft voor Hoste een zeer belangrijke rol spelen in zowel exterieur, interieur en zelfs in zijn verschillende meubelontwerpen.

sociaal-culturele waarde


Het landhuis is een vroeg werk van de internationaal erkende architect Huib Hoste, die erin slaagde de principes van het modernisme, in het bijzonder van De Stijl-beweging, op een persoonlijke manier te interpreteren. In de doorbraak van de moderne functionele architectuur in Vlaanderen speelde Huib Hoste een pioniersrol.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Landhuis

Oudenaardsesteenweg 80 (Avelgem)
Landhuis van 1919 naar ontwerp van Huib Hoste opgetrokken in opdracht van de familie Vandemeulebroecke-Staelens. Mevrouw Staelens was de schoonzus van Stijn Streuvels.