Beschermd monument

Hotel-restaurant La Peniche

Beschermd monument van 28-01-1994 tot heden

ID: 11454   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11454

Besluiten

Boothotel La Péniche en Normandie
definitieve beschermingsbesluiten: 28-01-1994  ID: 2605

Beschrijving

Het hotel-restaurant La Péniche is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd ook hotel Normandie als monument beschermd. Beide hotels werden gebouwd in de vorm van een schip.Waarden

Zogenaamd "La Péniche" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde unieke staaltjes van "scheepsarchitectuur" aan de Belgische kust en als zijnde exemplaren van imitatieve en terzelfder tijd fantastische architectuur daterend van het interbellum, van belang voor de architectuur-historie.

historische waarde

Als zijnde unieke staaltjes van "scheepsarchitectuur" aan de Belgische kust en als zijnde exemplaren van imitatieve en terzelfder tijd fantastische architectuur daterend van het interbellum, van belang voor de architectuur-historie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel-restaurant La Peniche

Albert I Laan 4, 4A (Koksijde)
Hotel-restaurant in bootvorm, in nabijheid van soortgelijk boothotel "La Normandie", gelegen op plaats van vroegere zeeverbinding "Schipgat", langswaar vissersvaartuigen binnenriepen, om via de Blekker door te varen naar Veurne. Beschilderde, gecementeerde bakstenen constructie onder plat dak, naar ontwerp van R. Buyle (kunstschilder), gedateerd 1933.