Beschermd monument

18de-eeuws wetshuis

Beschermd monument van 25-01-2006 tot heden
ID: 11472   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11472

Besluiten

Wetshuis met schandpaal
definitieve beschermingsbesluiten: 25-01-2006  ID: 4454

Beschrijving

Het 18de-eeuwse wetshuis met schandpaal te Outrijve, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig wetshuis met ingewerkte schandpaal, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als zijnde een representatief en zeldzaam voorbeeld van een voormalig wetshuis in Vlaanderen. Het volume wordt reeds afgebeeld in het Lantboek der prochie van Outrijve casselrye van Oudenaerde van 1784.
Als zijnde een goed bewaard voorbeeld van 18de-eeuwse landelijke architectuur in Vlaanderen. Typerend zijn de getoogde benedenvensters en deur met natuurstenen hoekblokken en het aandak met vlechtingen van het lagere nutsgebouw.
Omwille van de in de muur ingemetste natuurstenen schandpaal. De schandpaal werd vermoedelijk opgetrokken tussen 1738 en 1755.
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een in situ bewaarde schandpaal in Vlaanderen. De schandpaal behoort typologisch tot de halfzuilkaak, waarvan in België slechts twee voorbeelden gekend zijn.

sociaal-culturele waarde


Het wetshuis met de geïntegreerde schandpaal als zijnde een getuige van het feodale Vlaanderen en de maatschappelijke organisatie ervan. De hier behouden combinatie van rechtspraak (wetshuis) en strafuitvoering (schandpaal) op dezelfde locatie is uitzonderlijk.
De schandpaal en het wetshuis als zijnde getuigen van de feodale rechtspraak in Vlaanderen.
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van strafuitvoering en macht in het ancien régime.

Aanduiding van

Is de bescherming van

18de-eeuws wetshuis

Doorniksesteenweg 328 (Avelgem)
Vermoedelijk voormalig 18de-eeuws wetshuis. Volume aangegeven in het 'Lantbouck der prochie van Outrijve casselrye van Oudenaerde' van 1784. Naast wetshuis deed het vermoedelijk tevens dienst als afspanning. Mogelijk werd de woning later verhoogd, zie onder meer de verschillende vormgeving van de muuropeningen.