Pastorie Sint-Antoniusparochie

Beschermd monument van 29-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Anzegem
Deelgemeente Ingooigem
Straat Pastoor Verrieststraat
Locatie Pastoor Verrieststraat 40 (Anzegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34002/680.1
  • OW000097

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Antoniusparochie

Pastoor Verrieststraat 40, Anzegem (West-Vlaanderen)

In kern 18de-eeuwse pastorie, vermoedelijk in de 19de eeuw verhoogd met een verdieping. Van 1895 tot 1922 woning van priester-schrijver Hugo Verriest. Pastorie geflankeerd door deels bewaarde lage zijgebouwen gelegen ten oosten van de kerk, verscholen achter een omvangrijke voortuin.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie met 18de-eeuwse kern is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en artistieke waarde van de pastorie met bijgebouwen en omheiningsmuur als volgt werd gemotiveerd: "als prototype van een in kern 18de-eeuwse pastorie, verbouwd in de 19de eeuw en die van 1895 tot 1922 werd bewoond door priesterschrijver Hugo Verriest."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000514, Pastorie en woonhuis met omgeving, advies KCML (1985).

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.