Beschermd monument

Pastorie Sint-Antoniusparochie

Beschermd monument van 29-11-1985 tot heden
ID: 11474   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11474

Besluiten

Brouwerswoning met omgeving en pastorie
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1985  ID: 2127

Beschrijving

De pastorie met 18de-eeuwse kern is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en artistieke waarde van de pastorie met bijgebouwen en omheiningsmuur als volgt werd gemotiveerd: "als prototype van een in kern 18de-eeuwse pastorie, verbouwd in de 19de eeuw en die van 1895 tot 1922 werd bewoond door priesterschrijver Hugo Verriest."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000514, Pastorie en woonhuis met omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Antoniusparochie

Pastoor Verrieststraat 40 (Anzegem)
In kern 18de-eeuwse pastorie, vermoedelijk in de 19de eeuw verhoogd met een verdieping. Van 1895 tot 1922 woning van priester-schrijver Hugo Verriest. Pastorie geflankeerd door deels bewaarde lage zijgebouwen gelegen ten oosten van de kerk, verscholen achter een omvangrijke voortuin.