Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kosterswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
114752
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/114752

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Beschrijving

Neotraditionele woning met verwerking van zandsteen, uit eerste helft 20ste eeuw, links aanleunend een dienstgebouw met een boven een steunbeer ingemetseld niskapelletje.

Waarden

volkskundige waarde

-

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kosterswoning

Victor Servranckxstraat 2, 2A (Zemst)
Neotraditionele woning met verwerking van zandsteen, uit eerste helft 20ste eeuw, links aanleunend een dienstgebouw met een boven een steunbeer ingemetseld niskapelletje.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Kosterswoning

Victor Servranckxstraat 2, 2A (Zemst)