Beschermd monument

Brouwerswoning

Beschermd monument van 29-11-1985 tot heden

ID: 11478   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11478

Besluiten

Brouwerswoning met omgeving en pastorie
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 29-11-1985  ID: 2127

Beschrijving

De brouwerswoning is beschermd als monument. De bescherming omvat het vrijstaand woonhuis, zonder de aangesloten dienstgebouwen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en artistieke waarde van het woonhuis als volgt werd gemotiveerd: "als mooi geproportioneerd herenhuis uit 1778 met beeldbepalende ligging in de dorpskom, ingeplant in een bocht van de weg van Vichte naar Ingooigem, vlak tegenover de kerk van Ingooigem."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000514, Pastorie en woonhuis met omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerswoning

Ingooigemplaats 5 (Anzegem)
Vrijstaand herenhuis met aangesloten dienstgebouw uit 1778 (zie datering voorheen aangebracht op noordelijke gevel?), dwars op de straat ingeplant. Woonhuis beschermd als monument en omgeving beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 29/11/1985. Beeldbepalende ligging in de dorpskern, in een bocht van de weg van Vichte naar Ingooigem.