Herenhuis de Mûelenaere

Beschermd monument van 24-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ardooie
Deelgemeente Ardooie
Straat Mgr. Roelensstraat
Locatie Mgr. Roelensstraat 26 (Ardooie)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/37020/305.1
  • OW000104

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis de Mûelenaere

Mgr. Roelensstraat 26, Ardooie (West-Vlaanderen)

Laatclassicistisch herenhuis de Mûelenaere, uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Thans in gebruik als gemeentelijke bibliotheek. Woning beschermd als monument bij M.B. van 24/07/1981. Tuin beschermd als dorpsgezicht.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het herenhuis de Mûelenaere is beschermd als monument. De bescherming omvat het dubbelhuis en de twee zijvleugels onder lessenaarsdak. In hetzelfde beschermingsbesluit werd het herenhuis samen met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van het herenhuis met zijn onmiddellijke omgeving als volgt gemotiveerd:
"Als representatief en in Ardooie vrijwel enig voorbeeld van een dorpsnotabelenwoonst uit de vorige eeuw."
"Gezien de kwaliteit van de architectuur, het indrukwekkend volume en de strategische inplanting op een kruising van drie wegen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000404, Herenhuis (S.N., 1981).

Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.