Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
114797
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/114797

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Beschrijving

L-vormig gebouw van witgeschilderde breuksteen met pannen zadeldaken, mogelijk een verbouwd wagenhuis. Rondboogpoort van zandsteen met uitstekende imposten en sluitsteen; sporen van rondbogen achteraan, en hergebruikte vensterposten met sponning.

Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Billaststraat 19 (Steenokkerzeel)
L-vormig gebouw van witgeschilderde breuksteen met pannen zadeldaken, mogelijk een verbouwd wagenhuis. Rondboogpoort van zandsteen met uitstekende imposten en sluitsteen; sporen van rondbogen achteraan, en hergebruikte vensterposten met sponning.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Dorpskom Humelgem

Aarschotstraat, Billaststraat, Perpetstraat, Processieweg, de Kerchove d'Exaerdestraat (Steenokkerzeel)
De dorpskom van Humelgem is een nog vrij gaaf gebleven dorpskern waarin de historische bebouwing beeldbepalend is voor het gesloten karakter ervan.