Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Herenhuis de Mûelenaere met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-07-1981 tot heden

ID
11481
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11481

Besluiten

Herenhuis en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-07-1981  ID: 1661

Beschrijving

Het herenhuis de Mûelenaere en zijn onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht. De bescherming als dorpsgezicht omvat het als monument beschermde dubbelhuis met de twee zijvleugels onder lessenaarsdak en de onmiddellijke omgeving van het gebouw, inclusief omheiningsmuren. De onmiddellijke omgeving bestaat uit een met bomen beplante groene ruimte die anno 2015 dienst doet als publiek park en verbinding tussen de straten aan weerszijden van het herenhuis.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van het herenhuis met zijn onmiddellijke omgeving als volgt gemotiveerd:
"Als representatief en in Ardooie vrijwel enig voorbeeld van een dorpsnotabelenwoonst uit de vorige eeuw."
"Gezien de kwaliteit van de architectuur, het indrukwekkend volume en de strategische inplanting op een kruising van drie wegen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000404, Herenhuis (S.N., 1981).


Waarden

Het herenhuis met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gemeentelijk park met gedenkteken voor monseigneur Roelens

Mgr. Roelensstraat zonder nummer (Ardooie)
Gemeentelijk park, met gedenkteken voor monseigneur Roelens, in de voormalige tuin van het huis de Mûelenaere.


Herenhuis de Mûelenaere

Mgr. Roelensstraat 26 (Ardooie)
Laatclassicistisch herenhuis de Mûelenaere, uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Thans in gebruik als gemeentelijke bibliotheek. Woning beschermd als monument bij M.B. van 24/07/1981. Tuin beschermd als dorpsgezicht.