Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoevesite Goed van den Bogaerde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-06-2003 tot heden
ID: 11484   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11484

Besluiten

Herberg, hoevesite Goed van den Bogaerde en hoevesite Goed Ter Leede
definitieve beschermingsbesluiten: 05-06-2003  ID: 4055

Beschrijving

De gaaf bewaarde hoevesite van het voormalige Goed van den Bogaerde te Beernem, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoevesite van het voormalig Goed van den Bogaerde is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het betreft een gaaf bewaarde hoevesite, welke nauwelijks werd aangetast door de moderne bedrijfsvoering in de agrarische sector. Deze landelijke omgeving, ontegensprekelijk verbonden met de hoeve, wordt getypeerd door de u-vormige opstelling van de gebouwen, de gemarkeerde erftoegang, het begraasd erf met gekasseide en geplaveide stoepen en paden, de omringende doornhaag ten oosten en ten zuiden en de resten van boomgaard ten oosten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoevesite Goed van den Bogaerde

Noendreef 3 (Beernem)
Beschermd als monument bij MB van 5/06/2003. Beschermd als dorpsgezicht vastgelegd bij MB van 5/06/2003. Historische hoeve afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Goed van den Bogaerde".

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde linde bij Goed van den Bogaerde

Noendreef 3 (Beernem)
Ten zuidwesten van de boerenwoning staat een gekandelaarde lindeboom die gezien zijn oriëntatie ten opzichte van het huis hoogst waarschijnlijk de functie heeft vervuld van schermboom. Op het moment van de inventarisatie in 2008 wist de negentigjarige bewoner, die reeds 60 jaar in het pand woont, te vertellen dat de boom vroeger nuttig was voor de honingproductie. Hij zei: "ze zetten er bieën in". Het is een zomerlinde met een stamomtrek van 359 cm (2008) en vormt nog een relict van de 18de-eeuwse aanleg bij het boerenerf.