Beschermd monument

Hoeve met watermolen Hof ter Walskerke: watermolen

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden

ID: 11486   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11486

Besluiten

Watermolen bij het Hof ter Walskerke en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1933

Beschrijving

De bescherming omvat de watermolen met roerend werk, waterrad en sluiswerk van hoeve Hof ter Walskerke.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de industrieel-archeologische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: "als watermolen, met inbegrip van het molengebouw, van alle roerend werk met toebehoren, van het waterrad en van het sluiswerk, als klein middenslag molen van één koppel maalstenen en eveneens omwille van de extreme zeldzaamheid van de watermolen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000457, Watermolen Hof ter Walskerke en omgeving, advies KCML (1982).


Waarden

De watermolen bij het Hof ter Walskerke, met inbegrip van alle roerend werk met toebehoren, het waterrad en het sluiswerk (maal- en lossluis) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met watermolen Hof ter Walskerke

Walskerkestraat 2 (Anzegem)
Hoeve met watermolen "hof ter Walskerke". Watermolen met roerend werk, waterrad en sluiswerk beschermd als monument en onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht bij B.V.E. van 28/07/1983. Historische hoeve, tijdens het ancien régime gelegen op het grondgebied van de heerlijkheid "Wulfskerke, gheseit ter Moten".