Beschermd monument

Hoevesite Goed van den Bogaerde: gebouwen

Beschermd monument van 05-06-2003 tot heden
ID: 11487   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11487

Besluiten

Herberg, hoevesite Goed van den Bogaerde en hoevesite Goed Ter Leede
definitieve beschermingsbesluiten: 05-06-2003  ID: 4055

Beschrijving

De gebouwen, namelijk de boerenwoning, de schuur en stalvleugel van het voormalige Goed van den Bogaerde te Beernem, zijn beschermd als monument.


Waarden

De hekpijlers en de gebouwen van het voormalig Goed van den Bogaerde bestaande uit een boerenhuis, een schuur en een stalvleugel, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Deze hoeve opgericht op het einde van de 18de eeuw door Andreas van de Bogaerde is van belang als zijnde een ontginningshof van waaruit de ontginning van de 'woeste gronden' of van het 'velt' gelegen ten zuiden van de site gebeurde. Deze plaatselijke ontginning kaderde in een ruimere ontginningsbeweging die op gang kwam in de tweede helft van de 18de eeuw toen in midden- Vlaanderen verscheidene heidegebieden werden aangepakt. Deze hoeve omvat een gaaf, bewaard boerenhuis, gedateerd 1784 door middel van jaarsteen in de erfgevel, waaronder het wapenschild van de families Van den Bogaerde en Rotsaert de Hertaing, de eigenaars van de hoeve en initiatiefnemers van de ontginning. Het boerenhuis wordt onder meer getypeerd door het behouden volume, gevelordonnantie en schrijnwerk. De schuur met wagenhuis en de stalvleugel werden beiden opgetrokken circa 1862. Het betreft gaaf bewaarde getuigen van het landbouwbedrijf in de vorige eeuwen. Samen met het boerenhuis en de zeszijdige bakstenen hekpijlers vormen zij de onontbeerlijke componenten van het erf.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoevesite Goed van den Bogaerde

Noendreef 3 (Beernem)
Beschermd als monument bij MB van 5/06/2003. Beschermd als dorpsgezicht vastgelegd bij MB van 5/06/2003. Historische hoeve afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Goed van den Bogaerde".