Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoevesite Ter Leyden

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11488
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11488

Besluiten

Herberg, hoevesite Goed van den Bogaerde en hoevesite Goed Ter Leede
definitieve beschermingsbesluiten: 05-06-2003  ID: 4055

Beschrijving

De 18de-eeuwse hoevesite Ter Leyden te Oedelgem, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoevesite van de hoeve Goed Ter Leede is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De huidige configuratie van deze hoevesite gaat grosso modo terug op de 18de-eeuwse situatie zoals afgebeeld op de Caerte figuratif van 1759. Deze historische aanleg wordt gekenmerkt door: een eerste rechthoekige omwalling die het erf nagenoeg volledig - op de oost en de zuidoost zijde na - omsluit; ten oosten erbij aansluitend een tweede rechthoekige omwalling; de resten van boomgaard ten noorden binnen de eerste omwalling; het open land ten noorden, ten westen en ten oosten van het omwalde erf; de afzomende bomenrijen rondom het site met onder meer de gekasseide toegangsdreef ten westen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoevesite Ter Leyden

Ten Torre 7 (Beernem)
Zogenaamd hoeve "Ter Leyden", beschermd als monument bij MB van 5/06/2003. Beschermd als dorpsgezicht bij MB van 5/06/2003. Historische hoeve, waarvan de oudste gebouwen, id est het boerenhuis en de schuur, een 17de-eeuwse kern vertonen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Rijkevelde en omgeving

Oedelem (Beernem), Assebroek, Sint-Kruis (Brugge), Sijsele (Damme)
Door de arme zandgrond was dit gebied tot de 18de eeuw een wastine die benut werd als gemeenschappelijke graasgrond met heidevegetatie en enkele verspreid gelegen veldvijvers. In de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw werden deze minder goeie landbouwgronden aanvankelijk met loofbomen bebost, later met naaldbomen. Het landschap wordt gestructureerd door het reliëf (landduinen) en de hydrografie: centraal in de ankerplaats loopt de Meersbeek van Sijsele in west-zuidwestelijke richting. De Loweiden zijn een complex van voornamelijk weilanden en in mindere mate akkerlanden met een zeer kleinschalige percelering die historisch vrij stabiel is. De bebouwing (onder meer kasteel Rijkevelde, Hof ter Leiden en kasteel Ten Torre) bevindt zich vooral aan de rand van de vallei op hoger gelegen gronden. In de noordwestelijke uithoek ligt het natuurgebied Schobbejakshoogte.