Beschermd monument

Rysselendemolen

Beschermd monument van 16-07-1993 tot heden

ID
11489
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11489

Besluiten

Stenen windmolen Rijsselendemolen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1993  ID: 2534

Beschrijving

De Rysselendemolen is beschermd als monument.Waarden

De stenen windmolen, zogenaamd "Rijsselendemolen" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als korenmolen van het type beltmolen met twee koppels maalstenen met restanten van de oliemolen en gebouwd in 1855.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site Rysselendemolen

Pittemsestraat 62 (Ardooie)
De Rijsselendemolen is een bakstenen bergmolen met de functie van korenwindmolen, opgericht in 1855 met recuperatiematerialen van de 18de-eeuwse houten staakmolen op dezelfde locatie. Ten noordwesten van de molen staat een houten poortgebouwtje onder zadeldakje, gereconstrueerd met recuperatiematerialen van elders. Ten zuidwesten van de molen bevindt zich een vakwerkbouwsel, naar verluidt gereconstrueerd met recuperatiematerialen van een ontmantelde wagenschuur uit Hondschoote.