Beschermd cultuurhistorisch landschap

Rode beuken

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden (voorlopige opheffing)

ID
1149
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1149

Besluiten

Rode beuken
voorlopige opheffingsbesluiten: 22-06-2022  ID: 15039

Rode beuken
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1955  ID: 353

Beschrijving

Deze bescherming als cultuurhistorisch landschap betreft de bomenrij van 32 rode beuken.

Deze bescherming werd op 22 juni 2022 voorlopig opgeheven omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.Waarden

De 32 rode beuken zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bruine beuken in parkrand

Stationsstraat zonder nummer (Bierbeek)
De bomenrij van bruine beuken bevindt zich aan de westelijke rand van Het Klein Park. De opgaande bomen begeleiden de domeinafpaling van het park. De bomen zijn omwille van hun kleurschakeringen in de parkrand ingeplant.