Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve met watermolen Hof ter Walskerke: watermolen en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-07-1983 tot heden

ID
11490
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11490

Besluiten

Watermolen bij het Hof ter Walskerke en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1933

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de hoeve met watermolen Hof ter Walskerke en de nabije omgeving.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de industrieel-archeologische waarde van de watermolen en onmiddellijke omgeving als volgt werden gemotiveerd: "als historische en functionerende molensite in de oorspronkelijke agrarische omgeving."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000457, Watermolen Hof ter Walskerke en omgeving, advies KCML (1982).


Waarden

De watermolen bij Hof ter Walskerke en de omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met watermolen Hof ter Walskerke

Walskerkestraat 2 (Anzegem)
Hoeve met watermolen "hof ter Walskerke". Watermolen met roerend werk, waterrad en sluiswerk beschermd als monument en onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht bij B.V.E. van 28/07/1983. Historische hoeve, tijdens het ancien régime gelegen op het grondgebied van de heerlijkheid "Wulfskerke, gheseit ter Moten".