Hoevesite Ter Leyden: boerenwoning, schuur en omwalling

Beschermd monument van 05-06-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Ten Torre
Locatie Ten Torre 7 (Beernem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31003/725.1
  • OW002001

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoevesite Ter Leyden

Ten Torre 7, Beernem (West-Vlaanderen)

Zogenaamd hoeve "Ter Leyden", beschermd als monument bij MB van 5/06/2003. Beschermd als dorpsgezicht bij MB van 5/06/2003. Historische hoeve, waarvan de oudste gebouwen, id est het boerenhuis en de schuur, een 17de-eeuwse kern vertonen.

Beschrijving

De boerenwoning, schuur en omwalling van de 18de-eeuwse hoevesite Ter Leyden te Oedelgem, zijn beschermd als monument.

Waarden

Het boerenhuis, de schuur en omwalling van de hoeve Ter Leede, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Het betreft een historische hoeve, teruggaand op het voormalige Goet ter Leede, eertijds deeluitmakend van de heerlijkheid van de nieuwen Praetschen, waarvan in 1759 in opdracht van de eigenaar een Caerte Figuratif werd opgesteld door de landmeter C.J. Bouaert.
Deze historische hoeve omvat een boerenhuis en een schuur met een 17de-eeuwse kern. Het boerenhuis heeft een complexe bouwgeschiedenis met 18de- en 19de-eeuwse uitbreidingen; de schuur werd in 1821 uitgebreid met een tweeledig wagenhuis cf. jaartal in de westelijke zijgevel. Het merkwaardig boerenhuis wordt gekenmerkt door een ruime opkamer vier traveeën, boven een drieledige kelder; de talrijke sporen van gedichte muuropeningen wijzen op verscheidene wijzigingen in de gevelordonnantie. Vermeldenswaardig zijn tevens de gaaf bewaarde interieurelementen zoals de balklagen met geprofileerde balksloffen, de schouwen, de deuren, de muurkasten, de overwelfde kelders
De dubbele, rechthoekige omwalling, welke het erf en het achterliggende weiland nagenoeg aan de vier zijden omsluit, gaat zeker terug op de 18de-eeuwse situatie (1759) zoals afgebeeld op Caerte Figuratif. Deze dubbele wal wijst op tevens op het historisch belang van de site.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.