Beschermd monument

Gedenkzuil Eerste Wereldoorlog

Beschermd monument van 26-03-2010 tot heden

ID: 11492   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11492

Besluiten

Gedenkteken voor de Eerste Wereldoorlog en gedenkkapel voor Onze-Lieve-Vrouw
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2010  ID: 4696

Beschrijving

De gedenkzuil voor de militairen doden en de zegevierenden van de Eerste Wereldoorlog te Beernem, is beschermd als monument.Waarden

Gedenkteken voor de militaire doden en de zegevierenden van de Eerste Wereldoorlog van Beernem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een gedenkteken van de hand van architect Joseph Viérin. Viérin was heel actief in de stad Brugge en werd één van de belangrijkste wederopbouwarchitecten. Dat Viérin ook oorlogsgedenktekens uittekende, is nauwelijks gekend. Er zijn slechts twee oorlogsgedenktekens van hem gekend, namelijk dit van Beernem en van Loppem. Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een oorlogsgedenkteken met een bijzonder merkwaardig ontwerp. De hoge, slanke vorm van het gedenkteken is te wijten aan de oorspronkelijk bijzonder ambitieuze plannen van de burgemeester, die het hoogste standbeeld ter wereld wou oprichten ter ere van het H. Hart, uit dankbaarheid omdat zijn gemeente grotendeels bespaard bleef van de oorlogsellende. Dit als zot omschreven project - een 75 meter hoge marmeren zuil, een H. Hart beeld van 11 meter hoog, een wandeling-gaanderij van 324 vierkante meter, een terrein van 1 hectare groot... - werd in opeenvolgende plannen steeds bescheidener en resulteerde uiteindelijk in de merkwaardige vorm van het huidige gedenkteken.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gedenkteken dat niet alleen herinnert aan de gesneuvelden, maar ook aan de zegevierenden. De overwinningsgedachte wordt aldus op het gedenkteken expliciet geformuleerd. Het feit dat de zegevierenden bovendien met naam herdacht worden, is uitzonderlijk.
Als zijnde een oorlogsgedenkteken, toegewijd aan het H. Hart. De Heilig-Hart-devotie raakte tijdens het interbellum bijzonder populair, wat onder meer leidde tot de oprichting van heel wat oorlogsgedenktekens met het H. Hart als centraal thema.

historische waarde

Als zijnde een gedenkteken dat niet alleen herinnert aan de gesneuvelden, maar ook aan de zegevierenden. De overwinningsgedachte wordt aldus op het gedenkteken expliciet geformuleerd. Het feit dat de zegevierenden bovendien met naam herdacht worden, is uitzonderlijk.
Als zijnde een oorlogsgedenkteken, toegewijd aan het H. Hart. De Heilig-Hart-devotie raakte tijdens het interbellum bijzonder populair, wat onder meer leidde tot de oprichting van heel wat oorlogsgedenktekens met het H. Hart als centraal thema.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkzuil Eerste Wereldoorlog

Bloemendalestraat zonder nummer (Beernem)
Gedenkzuil met kruis voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De oprichting werd goedgekeurd in 1919. Oorspronkelijke plannen waren veel grootser.