Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
114920
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/114920

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Vrij grote hoeve met een op drie zijden bebouwde binnnenplaats. Rondbooginrijpoort uit de 17de en 18de eeuw gemarkeerd door een geprofileerde waterlijst.

Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Dorpsstraat 30 (Bierbeek)
Vrij grote hoeve met een op drie zijden bebouwde binnnenplaats. Rondbooginrijpoort uit de 17de en 18de eeuw gemarkeerd door een geprofileerde waterlijst.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Dorpskern Bierbeek

Dorpsstraat (Bierbeek)
De dorpskern van Bierbeek wordt gevormd door de Sint-Hilarius parochiekerk en haar onmiddellijke omgeving bestaande uit het kerkhof, de omheiningsmuur van het kerkhof, de pastorie, de hoeve ten oosten van de kerk en dichte bebouwing uit de 18de eeuw ten westen van de kerk.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Hoeve

Dorpsstraat 30 (Bierbeek)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.