Beschermd monument

Landergemhoeve en cichorei-ast Delezie met omgeving: cichorei-ast

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID: 11493   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11493

Besluiten

Cichorei-ast Delezie en omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 10-06-1999  ID: 3430

Beschrijving

De cichorei-ast Delezie is beschermd als monument.Waarden

De cichorei-ast Delezie bij de Landergemhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als uitzonderlijk goed bewaard voorbeeld van een cichorei-ast uit circa 1920 in een regio die om zijn cichoreiproductie bekend stond; als ast die model staat voor de roman 'Dood in de ast' van Stijn Streuvels en op uitmuntende wijze de ambachtelijke en toch gemechaniseerde productie van cichorei en de arbeidsomstandigheden, waaronder dit tijdens het interbellum gebeurde, illustreert.

industrieel-archeologische waarde

Als uitzonderlijk goed bewaard voorbeeld van een cichorei-ast uit circa 1920 in een regio die om zijn cichoreiproductie bekend stond; als ast die model staat voor de roman 'Dood in de ast' van Stijn Streuvels en op uitmuntende wijze de ambachtelijke en toch gemechaniseerde productie van cichorei en de arbeidsomstandigheden, waaronder dit tijdens het interbellum gebeurde, illustreert.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landergemhoeve en cichorei-ast Delezie

Landergemweg 1, Scheihoekstraat zonder nummer (Anzegem)
Hoeve zogenaamd "'t goed ter Landergem" of "Landergemhoeve" en naastgelegen cichorei-ast zogenaamd "Delez(s)ie" zie naam uitbaters hoeve. Ast gelegen op het grondgebied van Ingooigem (Scheihoekstraat), beschermd als monument en omgeving, deels gelegen op het grondgebied van Anzegem beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 10/06/1999.