Beschermd monument

Knotbomen van zomereik en delen van straten

Beschermd monument van 12-07-2010 tot heden

ID
115
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/115

Besluiten

Knotbomen van zomereik en delen van straten
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2010  ID: 4728

Beschrijving

Deze bescherming betreft de knotbomenrij van twintig knotbomen van zomereik (Quercus robur) en bevindt zich op een oude dijk ten oosten van de dorpskern van Langdorp.Waarden

De twintig knotbomen van eik en delen van drie straten zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

De knoteiken zijn een belangrijk beeldbepalend object aan de rand van de Demervallei. Zij beschikken over een mooie, representatieve groeivorm. Het lineair aspect van de bomenrij wordt geaccentueerd door de oude dijk waarop deze staat.

sociaal-culturele waarde

De knoteikenrij verwijst naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de streek. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. De knoteikenrij vormt een historische eenheid met een oude dijk. De knotbomen werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen.

cultuurhistorische waarde

De knoteikenrij verwijst naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de streek. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. De knoteikenrij vormt een historische eenheid met een oude dijk. De knotbomen werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen.

volkskundige waarde

De knoteikenrij verwijst naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de streek. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. De knoteikenrij vormt een historische eenheid met een oude dijk. De knotbomen werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dijk met 20 knoteiken

Peperstraat (Aarschot)
De knotbomenrij van twintig knotbomen van zomereik (Quercus robur) bevindt zich op een oude dijk ten oosten van de dorpskern van Langdorp.