Beschermd monument

Abdijsite Sint-Trudo: gebouwen

Beschermd monument van 20-01-2003 tot heden
ID: 11502   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11502

Besluiten

Abdijsite
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-2003  ID: 3997

Beschrijving

De abdijhoeve met het poortgebouw, de boerenwoning, schuur en twee stallingen van het voormalig Sint-Trudoklooster te Brugge, zijn beschermd als monument.Waarden

Abdijhoeve bestaande uit poortgebouw, boerenhuis, schuur en twee stallingen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Het poortgebouw, het boerenhuis, de schuur en de twee stalgebouwen zijn de belangrijkste restanten van de abdijhoeve, die gevestigd was op de oorspronkelijke abdijsite, en die van 1580 tot 1803 steeds verbonden bleef met de Sint-Trudoabdij. De verschillende gebouwen waarvan enkele teruggaand tot het einde van de 16de-begin 17de eeuw, zijn mede door hun gaafheid en hun verzorgde afwerking, belangrijke, zeldzame getuigen voor de landelijke architectuur in Vlaanderen in vermelde periode.
Het beeldbepalend, aan de straat gelegen poortgebouw dateert vermoedelijk uit de 17de eeuw, en straalt het historisch belang van de site naar buiten uit.
Het merkwaardig boerenhuis omvat een vrij gaaf bewaard eind 16de- begin 17de-eeuws rechthoekig hoofdvolume, met aanleunende 18de en 19de-eeuwse bijbouwen. Het oudste gedeelte - oorspronkelijk voorzien van een aangebouwde trapkoker tegen de oostgevel - vertoont onder meer een gaafbewaarde dakconstructie, een tweebeukige kelder onder graatgewelven en verzorgd metselwerk onder meer getypeerd door boogvormige vensternissen met afgeschuinde dagkanten.
De gaaf bewaarde dwarsschuur, daterend uit het eind van 16de- begin 17de eeuw wordt getypeerd door een behouden dakconstructie en verzorgd metselwerk.
De stalvleugel ten zuiden van het boerenhuis vertoont naast middeleeuws metselwerk, sporen van gelijkaardige nissen als boerenhuis en dwarsschuur.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdijsite Sint-Trudo

Sint-Trudostraat 62 (Brugge)
Voormalige abdijhoeve Sint-Trudo beschermd als monument bij M.B. van 20/10/2003 en de voormalige abdijsite als dorpsgezicht bij M.B. van 20/10/2003.