Beschermd monument

Burgerhuis Sint-Andries

Beschermd monument van 23-11-1994 tot heden

ID
1151
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1151

Besluiten

Woning De Andries en Die Drye Schepen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-11-1994  ID: 2780

Beschrijving

Het burgerhuis Sint-Andries te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Het pand 'De Andries' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Sint-Andries

Busleidengang 1A, Vismarkt 4 (Leuven)
Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als zaal, een rijke en prestigieuze ontvangstruimte waarover zeer bemiddelde middeleeuwers beschikten. Het huidige hoekhuis met dubbelhuisopstand telt twee bouwlagen en een entresol.