Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Twistkapellen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-09-2011 tot heden
ID: 11522   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11522

Besluiten

Woningen en dwarsschuur met omgeving
wijzigingsbesluiten, opheffingsbesluiten: 08-09-2011  ID: 11117

Beschrijving

De twistkapellen en hun onmiddellijke omgeving werden op 3 september 1981 beschermd als dorpsgezicht. Het plan bij de bescherming werd op 8 september 2011 vervangen door een nieuw plan, de afbakening bleef echter ongewijzigd.

In het beschermingsdossier van 1981 werden de socio-culturele en folkloristische waarde van het dorpsgezicht als volgt gemotiveerd: als vroeg 19de-eeuwse ommegangskapelletjes met hun gevelfront naar elkaar toegewend. De motivering van de beeldbepalende waarde klinkt als volgt: inplanting op een ovaal pleintje, door linden afgeboord.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000656, Geografisch pakket Sint-Gillis-Waas (S.N., 1981).


Waarden

De Twistkapelletjes zijn met hun onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

-

volkskundige waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Twistkapellen

Grouwesteenstraat zonder nummer (Sint-Gillis-Waas)
Twee bakstenen constructies, begin 19de eeuw gebouwd onder de vorm van ommegangkapelletjes met de voorzijde naar elkaar gekeerd.