Hoekhuis met winkelpui

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Eiermarkt
Locatie Eiermarkt 4 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/1842.1
  • 4.01/31005/755.1
  • OW001627

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekhuis met winkelpui

Eiermarkt 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Zichtbepalend hoekpand. Diephuis van vier + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 15de-eeuws uitzicht, volgens brandsporen mogelijk als verstening van houtbouw; gereconstrueerde neoclassicistische winkelpui van 1871. Historiserende "Kunstige Herstelling" in 1935-1936 naar ontwerp van architecten L. en P. Viérin (Brugge).

Beschrijving

Het hoekhuis met 13de-14de-eeuwse kern en winkelpui uit 1871 te Brugge, is beschermd als monument.

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als zijnde een representatief voorbeeld van het versteningsproces in de evolutie van de hout naar de steenbouw. Het pand is een uitzonderlijk voorbeeld van een gevel waarbij in de 15de eeuw nog Doornikse steen wordt aangewend, weliswaar in combinatie met baksteen. Het pand bewaart een oudere kern die zeker opklimt tot de 13de - 14de eeuw gezien de tufstenen blokken in de kelder. Enkele waardevolle constructieve elementen zijn aanwezig zoals onder meer een kelder met ongelijke graatgewelven en een zoldering bestaande uit moer- en kinderbalken.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.