Beschermd monument

Kasteel Zevekote

Beschermd monument van 18-09-2015 tot heden
ID: 11537   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11537

Besluiten

Kasteel Zevekote
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-2015  ID: 5811

Beschrijving

Het kasteel Zevecote, gelegen langs de Bossuytlaan te Assebroek, is met inbegrip van de omliggende tuin beschermd als monument. De recente constructie in de tuin maakt geen deel uit van de bescherming.Waarden

Het kasteel Zevecote is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De kasteelsite "Zevecote" heeft een belangrijke rol gespeeld in de feodale geschiedenis van Assebroek en kadert binnen de feodale geschiedenis in Vlaanderen. "Zevecote" was de voormalige verblijfplaats van de heer van het leenhof "Zevecote". De oudste vermelding van de site is in geschreven bronnen van 1258 terug te vinden en de oudst gekende eigenaar is te linken aan het nabijgelegen grafelijk domein van het kasteel van Male.
Bovendien staat het kasteel met grosso modo de huidige gebouwenconfiguratie op verschillende historische kaarten weergeven, dit wijst eveneens op het historisch belang en de oorspronkelijke omvang van de site. De gaaf bewaarde dominerende trap- en uitkijktoren vestigt de aandacht op de belangrijkheid van het huis en zijn bewoners.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het kasteel Zevecote is een uitzonderlijk voorbeeld van een laatmiddeleeuws kasteel met in oorsprong een L-vormige plattegrond gevormd door een diep- en breedhuis met in de oksel een hoge trap- of uitkijktoren. Constructieve elementen zoals onder meer de balkenlagen, de sporenkap en het metselwerk wijzen op een oude kern teruggaand tot de 14de-15de eeuw. De rechthoekige muuropeningen in bepleisterde geblokte omlijsting met hanenkam wijzen op een aanpassing in de loop van de 18de of het begin van de 19de eeuw. Tevens werd het interieur toen aangepast. Het groot salon illustreert een typisch 18de-eeuwse aankleding in combinatie met een behangpapier uit de jaren 1930 die vrij uniek en gaaf bewaard is.
De gaaf bewaarde vaste boogbrug opgetrokken in verankerde baksteen in combinatie met natuursteen is een belangrijk restant van het oorspronkelijk omwalde opperhof.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Zevekote

Bossuytlaan 35 (Brugge)
Het kasteel Zevecote is een laatmiddeleeuws kasteel met in oorsprong een L-vormige plattegrond gevormd door een diep- en breedhuis met in de oksel een hoge trap- of uitkijktoren. De boogbrug is een belangrijk restant van het oorspronkelijk omwalde opperhof. Een siertuin omgeeft het kasteel.