Beschermd cultuurhistorisch landschap

Rode beuken

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-12-1942 tot heden

ID: 1154   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1154

Besluiten

Kasteel Het Schoonsel, kastanjeboom, rode beuken en parochiekerk Sint-Pieters met kerkhof en muur
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1942  ID: 56

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de rode beuken op een rond 1850 aangelegd heuveltje in de warande van de pastorie van de Sint-Remigiusparochie.

De beschermde bomen bevinden zich op perceel 134B en niet op perceel 126, zoals vermeld staat in het besluit.Waarden

Drie rode beuken in de warande van de pastorie te Neervelp zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bruine beuken in pastorietuin Sint-Remigiusparochie

Vertrijksestraat (Boutersem)
Het betreft de rode beuken op een rond 1850 aangelegd heuveltje in de warande van de pastorie van de Sint-Remigiusparochie. De rode beuken (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) bevinden zich in de warande van de pastorie van de Sint-Remigiusparochie te Neervelp.